Adresář
 

Lynred
 

Advantech
 

EBV
 

SECO S.p.A.
 

Crowd Supply
 

Digi-Key Electronics
 

Durakool
 

KEMET
 

INTEL
 

CODICO
 

akYtec GmbH
 

Future Electronics
 

Foremost Electronics
 

Littelfuse
 

Mouser Electronics
HomePage
Elektronické součástky
Embedded
Automatizace průmyslu
Bezpečnost
Měřicí technika
Nářadí a pomůcky
Elektromobilita
Solární energie
Osvětlení
Zaměstnání
Veletrhy, výstavy, akce
Zajímavé videa
Různé
DPI 750E
 
RS Components přidává řadu vylepšených i
SMI200
 
Nový pohled na klasiku: Kompaktní HMI s
BHI260AB
 
An All-in-One Programmable Smart Sensor
BAHCO
 
Sada izolovaných klíčů BAHCO
s-Sense
 
Moduly s-Sense firmy R&D SOFTWARE SOLUTI
LP-RF
 
Panasonic: LP-RF – cenově dostupné laser
TH381
 
Miniaturní těsné svorky řady TH381
TP-1303
 
Dvoukanálové napájecí zdroje Twintex řad
AR236.B a AR232.B
 
Bezdrátové záznamníky AR236.B a AR232.B
JZ-500 a JZ-500-C
 
Kabely JZ-500 a JZ-500-C černé barvy fir

JAK ZKONTROLOVAT FUNKČNOST POJISTKY

JAK ZKONTROLOVAT FUNKČNOST POJISTKY

Pojistky jsou základními součástmi každé elektrické instalace. Díky jejich fungování je možné efektivně chránit přijímače a elektrické soustavy před zkraty, nadproudem nebo přetížením. Přečtěte si jak zjistit, zda je pojistka přepálená, a co musíte v takovém případě udělat.

Pojistky se používají ve všech elektrických obvodech – v instalacích stavebních objektů, elektrických soustavách vozidel nebo v domácích spotřebičích a spotřební elektronice. Je obtížné si představit účinnou ochranu elektrických obvodů a přijímačů elektrické energie bez rychlého rozpojení jejích obvodu během nadměrného toku elektřiny. Seznamte se s nejoblíbenějšími typy pojistek a zjistěte, jak zkontrolovat pojistku.

V tomto článku se dozvíte: Jaké jsou typy pojistek a k čemu jsou určeny?

Používá se mnoho pojistek, které se liší konstrukcí, provozní charakteristikou a určením. Mezi nejčastěji používané pojistky patří mimo jiné tavné, tepelné, proudové, automobilové, polymerové PTC, SMD, průmyslové a miniaturní pojistky.

Tavné pojistky

Účelem tavných pojistek je přerušit obvod, pokud proud v chráněném elektrickém obvodu překročí určitou hodnotu. Základním prvkem tavných pojistek je jeden nebo několik vzájemně propojených tavných prvků – drátků nebo pásků. Jak zjistit, zda je pojistka přepálená? Chcete-li to provést, pak musíte ověřit stav tavné vložky.

Závislost mezi dobou tavení tavných prvků tvořících vložku pojistky a hodnotou protékajícího proudu se určuje jako časová proudová charakteristika pojistky. V závislosti na době přepálení vložky lze rozlišovat rychlé pojistky a pojistky s časovou prodlevou.

Časové proudové charakteristiky jsou uváděny v rozmezí, protože pojistkové vložky se přepalují v nepatrně odlišných časech vzhledem k hodnotě intenzity elektřiny. Jak zkontrolovat tavnou pojistku? Za tímto účelem je třeba použit časovou proudovou charakteristiku a určit intenzitu proudu, která vede k přepálení vložky.

Při hodnotách proudů, které odpovídají době tavení tavných prvků nižší než 0,005s (¼ doby), omezují pojistky rázový zkratový proud. Kromě toho také plní funkci odpojovačů, protože po vyjmutí pojistkové vložky nebo vyšroubování pojistky se vytvoří trvalá a viditelná mezera v obvodu.

Nízkonapěťové tavné pojistky se z hlediska konstrukce člení na instalační, průmyslové, přístrojové a speciální pojistky. Instalační pojistky typ Bi sestávají z jednopólových zásuvek, spodní vložky, hlavice a umístěné v ní pojistkové vložky. Jmenovité proudy instalačních pojistek s rychlými charakteristikami (BiWts) a časovým zpožděním (BiWtz) jsou mezi 6 a 200 A. Na trhu jsou k dostání také pojistky se středním časovým zpožděním a super rychlé, jako je například model SIBA 7000140.0.1.

Průmyslové pojistky Bu nebo Bm poskytují větší vypínací výkon. Základními prvky jejich konstrukce jsou čelisti a tavné vložky. Používají se v trafostanicích a velkých rozvaděčích. Jsou určeny k účinné ochraně strojů s těžkým startem a častým spuštěním a také k ochraně elektroenergetického vedení.

Ochrana měřicích přístrojů nebo přijímačů elektřiny se provádí pomocí přístrojových pojistek, které vodí proud s intenzitou řadově od několika desítek miliampérů až po několik ampérů.

Jak zkontrolovat funkčnost pojistky

Tepelné pojistky

Tepelné pojistky jsou typem elektrické pojistky, která rozpojuje obvod v důsledku zvýšení okolní teploty prvku. Používají se především k ochraně elektrických přijímačů před poškozením způsobeným nadměrnou teplotou systému.

Když přemýšlíte nad tím, jak zkontrolovat tepelnou pojistku, je třeba mít na paměti, že se často používají k ochraně jednotlivých prvků elektrických systémů – např. tranzistorů.

Tepelné pojistky rozpojí obvod na principu roztavení malé plastové vložky uvnitř prvku, což uvolní pružinový mechanismus rozpojující kontakty pojistky. Na trhu je mnoho tepelných pojistek s velmi širokým rozsahem teplot rozpojení, které se pohybují v rozmezí od 72 ̊C až do 257 ̊C. Kupříkladu model ESKA 770.104 zajišťuje teplotu rozpojení při 104 ̊C.

770.104

Tepelné pojistky se liší svou konstrukcí. Nejčastěji se používají tavné pojistky, ve kterých tavná vložka pod vlivem konkrétní hodnoty intenzity proudu vyhoří. Dalším typem přístrojů tohoto typu jsou bimetalové tepelné pojistky, ve kterých se bimetal pod vlivem teploty ohýbá v určitém směru a blokuje průtok proudu.

Když se pojistka ochladí, bimetal se vrátí do předchozího stavu a zároveň umožní, aby proud znovu proudil. Bimetalické tepelné pojistky se používají mimo jiné v rychlovarných konvicích.

Jak zkontrolovat funkčnost pojistky

Jak zjistit, zda je pojistka přepálená?

Vyhoření vložky tavné pojistky nebo vyhoření plastové vložky v tepelné pojistce povede k odpojení elektrického obvodu. Jak zkontrolovat pojistku?

Chcete-li správně zkontrolovat, zda je pojistka přepálená, stačí použít multimetr. Na měřicím přístroji si nastavte možnost měření kontinuity kabelu. Označení této funkce se může lišit v závislosti na použitém měřiči, ale nejčastěji se označení měření kontinuity kabelu podobá symbolu usměrňovací diody. K měření pojistky je mimo jiné vhodný multimetr AXIOMET AX-MS8221B.

AX-MS8221B

Poté umístěte na příslušných místech v měřiči měřící sondy – červenou do konektoru označeného jako VΩmA a černou do uzemnění (konektor COM). Jak zkontrolovat pojistku? Stačí umístit dvě měřicí sondy na měřicí prvky pojistky.

Bez ohledu na typ pojistky probíhá její měření obdobným způsobem. Takže… jak zkontrolovat tavnou pojistku? V případě automobilových pojistek jsou to dva plíšky v horní části pojistek. Malé pojistky se měří přiložením měřicích sond k jejich dvěma kovovým koncovkám. Pojistky v instalacích (vypínače) mají v přední části tělesa speciální důlky, které umožňují měřit kontinuitu obvodu.

Pokud je zachována kontinuita obvodu, měřič by měl indikovat poměrně malý odpor. Když je pojistka přepálená, měřič indikuje nekonečný odpor, neukazuje nic nebo sděluje diskontinuitu vodiče akustickým a/nebo světelným signálem. Pokud je vložka pojistky přepálená, vyměňte ji za vložku se stejnými parametry a stejnými časovými proudovými charakteristikami. Pokud byly během zkratu poškozeny i jiné prvky pojistky, je nutné vyměnit celou ochranu.

Jak zkontrolovat funkčnost pojistky

Jak zkontrolovat tepelnou pojistku?

Jak zjistit, zda je pojistka přepálená? Průtok proudu tepelnou pojistkou se rovněž ověřuje pomocí multimetru s funkcí zkoušení kontinuity obvodu. Obdobně jako u tavných pojistek i zde je třeba přiložit měřicí sondy ke dvěma vodivým pojistkovým kontaktům, abychom zjistili, zda je naměřená hodnota nízká. Pokud měřič vydává akustický a/nebo světelný signál nebo indikuje velmi vysoké hodnoty odporu, je tepelná pojistka vyhořela a nevodí elektřinu.

Symbol: Popis:
7000140.0.1 Pojistka: tavná; super rychlá; keramická; 100 mA; 250 V
770.104 Pojistka: tepelná; 10 A; 250 V; 12 mm; 104 °C
AX-MS8221B Digitální multimetr; LCD 3,5 číslice (1999) 15 mm; 2,5×/s


INFRAČERVENÉ DETEKTORY FIRMY VIGO SYSTEM
INFRAČERVENÉ DETEKTORY FIRMY VIGO SYSTEM
V široce chápané elektronice nalézají senzory infračerveného záření (nebo také „světla“) řadu všeobecně známých použití. Na této technologii jsou založeny systémy bezdrátových komunikací, a to i tak běžné jako dálková ovládání pro spotřební elektroniku. Jsou také podstatou fungování pyrometrů a termokamer.
.....
TME US, LLC. – PRVNÍ KANCELÁŘ TME V USA JE JIŽ ZÁKAZNÍKŮM K DISPOZICI.
Věděli jste, že se skupina TME rozšířila o další (již jedenáctou!) dceřinou společnost? S potěšením oznamujeme, že společnost TME US, LLC již zahájila činnost v Atlantě. Jedná se o první dceřinou společnost TME na území Spojených států. Náš americký sen se právě naplňuje!
.....
TME US, LLC. – PRVNÍ KANCELÁŘ TME V USA JE JIŽ ZÁKAZNÍKŮM K DISPOZICI.
ARDUINO PRO – NEKONVENČNÍ A SNADNÁ CESTA K ÚSPĚCHU APLIKACE IOT
ARDUINO PRO – NEKONVENČNÍ A SNADNÁ CESTA K ÚSPĚCHU APLIKACE IOT
.....
SPOLEHLIVÉ A UNIVERZÁLNÍ EC MOTORY FIRMY OLMO MOTORS
Snažíme se svým zákazníkům připomínat, že TME – kromě obrovského výběru obvyklých elektronických součástek – má ve svém katalogu uspokojivou nabídku mechanických, elektrických a elektromechanických komponentů. K těm posledním patří motory pro ventilátory vynikajícího italského výrobce OLMO MOTORS.
.....
SPOLEHLIVÉ A UNIVERZÁLNÍ EC MOTORY FIRMY OLMO MOTORS
NAPÁJECÍ ZDROJE PRO LED S ROZHRANÍM BLUETOOTH
NAPÁJECÍ ZDROJE PRO LED S ROZHRANÍM BLUETOOTH
Dalece pokročilá miniaturizace modulů pro bezdrátovou komunikaci při současném poklesu jejich ceny je důvodem, pro který můžeme najít modul pro rádiový přenos téměř všude. Přesto je jeho vestavba do napájecího zdroje pro LED velmi inovativní a poskytuje dříve nevídanou snadnost tvorby osvětlovacích systémů.
.....
JAK ZKONTROLOVAT FUNKČNOST POJISTKY
Pojistky jsou základními součástmi každé elektrické instalace. Díky jejich fungování je možné efektivně chránit přijímače a elektrické soustavy před zkraty, nadproudem nebo přetížením. Přečtěte si jak zjistit, zda je pojistka přepálená, a co musíte v takovém případě udělat.
.....
JAK ZKONTROLOVAT FUNKČNOST POJISTKY
KONDENZÁTORY KEMET ŘADY R52
KONDENZÁTORY KEMET ŘADY R52
Navrhujeme-li libovolné zařízení, pak nezávisle na jeho pozdějším použití stojí za to osadit je kvalitními kondenzátory. Na nich totiž do značné míry závisí životnost zařízení. Jednou z firem, jejíž produkty se vyznačují nejvyšší jakostí provedení, je Kemet. V nabídce tohoto výrobce si zvláštní pozornost zaslouží odrušovací kondenzátory z řady R52.
.....
KONEKTORY SOLARLOK 2.0 PRO FOTOVOLTAICKÉ INSTALACE
Konektory Solarlok 2.0 firmy TE Connectivity to jsou beznástrojová řešení pro instalatéry z oboru fotovoltaických systémů. Připojení s kabelem se provádí zasunutím neizolovaného konce kabelu a sevřením krytu kleštěmi. Výrobce odhaduje, že použití řešení Solarlok 2.0 šetří až 80 % času stráveného při montáží konektorů ve fotovoltaických instalacích.
.....
KONEKTORY SOLARLOK 2.0 PRO FOTOVOLTAICKÉ INSTALACE
BEZNÁSTROJOVÉ KONEKTORY RJ45 FIRMY HARTING
BEZNÁSTROJOVÉ KONEKTORY RJ45 FIRMY HARTING
Firma Harting je světovým lídrem ve výrobě průmyslových konektorů. Tyto výrobky se vyznačují inovativním, odolným designem a přesností zpracování. Stále rozšiřujeme sortiment zboží Harting v katalogu TME – většina komponentů výrobce je k dostání přímo z našich skladů, což zaručuje bleskové odeslání.
.....
VODĚODOLNÉ KONEKTORY SUPERSEAL – JAK JE SPRÁVNĚ KRIMPOVAT A SPOJOVAT
Konektory Superseal firmy TE Connectivity jsou široce známé svou odolností. Hojně se používají v automobilovém průmyslu, těžkém průmyslu, zemědělství a všude tam, kde mohou být vodiče vystaveny nepříznivým podmínkám.
.....
VODĚODOLNÉ KONEKTORY SUPERSEAL – JAK JE SPRÁVNĚ KRIMPOVAT A SPOJOVAT
Automobilové pojistky řady Smart Glow ATO
Automobilové pojistky řady Smart Glow ATO
Firma Transfer Multisort Elektronik má ve své nabídce široký sortiment výrobků firmy LITTELFUSE, který nachází uplatnění v nejrůznějších odvětvích průmyslu. Automobilové pojistky řady Smart Glow ATO, které dnes doporučujeme, se každodenně používají v automobilovém průmyslu.
.....
Diody UV-C firmy Prolight Opto pro profesionální použití
Diody LED PB2D-1CLA-TC firmy Prolight Opto jsou součástky patřící do řady PB2D – jednowattových diod Power LED UV. Jsou nabízeny v nevelkých pouzdrech 3,5 x 3,5 mm a emitují daleké ultrafialové záření (UV-C) s výkonem kolem 10,5 mW.
.....
Diody UV-C firmy Prolight Opto pro profesionální použití
Miniaturní měniče DC/DC 1 W firmy Recom
Miniaturní měniče DC/DC 1 W firmy Recom
ROE je řada měničů DC/DC s výstupním výkonem 1 W. Rodina výrobků pochází od firmyRECOM, oceňovaného výrobce specializujícího se na konvertory.
.....
Tranzistorové drivery v konfiguraci výstupu high & low side
Nabídka firmy TME se rozšířila o další integrovaný obvod IX2113 firmy IXYS. Jeho úkolem je ovládat hradlo tranzistoru typu MOSFET nebo IGBT, kde je důležitá velká rychlost přepínání. Výstupní obvod má dva nezávislé kanály pro dolní a horní stranu (high & low side). Oba s proudovou kapacitou 2A.
.....
Tranzistorové drivery v konfiguraci výstupu high & low side
Veletrh SMTconnect Digital s účastí TME
Veletrh SMTconnect Digital s účastí TME
V době mnoha změn, které nastávají nejen v elektronickém a průmyslovém odvětví, ale také v celých národních ekonomikách, se udržení dobrých obchodních kontaktů a budování nových vztahů s dodavateli a výrobci stává klíčovou otázkou v rozvoji firmy. Proto také srdečně zveme k účasti na veletrhu SMTconnect, jehož letošní ročník proběhne virtuální formou.
.....
Ruční osciloskopy Hantek řady DSO1000B
DSO1000B je řada cenově zajímavých, dvoukanálových ručních osciloskopů značky Hantek s vestavěným akumulátorem a funkcí multimetru. Šířka pásma je v závislosti na modelu 60 MHz DSO1062B nebo 200 MHz DSO1202B. Velký barevný displej s úhlopříčkou 5,7 palce a rozlišením 640x480 pixelů zajišťuje skvělou čitelnost výsledků měření a snadnost obsluhy. Osciloskop vzorkuje rychlostí 1 Gs/s a délka paměti záznamu je 1 Mpts/ch.
.....
Ruční osciloskopy Hantek řady DSO1000B
Stínicí fólie KEMET, odpověď na problémy s rušením
Stínicí fólie KEMET, odpověď na problémy s rušením
Samolepící stínicí fólie KEMET jsou navrženy se záměrem eliminace šumů a vysokofrekvenčního rušení. Skvěle se hodí pro omezení elektromagnetického rušení (EMI) generovaného elektronickým obvodem nebo útlum vysokofrekvenčních kmitočtů (RFI). Díky použití moderních materiálů jsou fólie tenké a elastické a jejich pracovní teplota sahá od -40 °C do 105 °C.
.....
Válcové elektromagnety řady 51M-STA
Válcové elektromagnety řady51M-STA zajišťují velkou sílu při malém zdvihu kotvy a vyznačují se dlouhou životností a spolehlivostí. Celá řada STA je navržená na základě systému nízkého tření mezi kotvou a kostrou cívky a zaručuje 25 milionů bezporuchových aktivací elektromagnetu. Elektromagnety STA jsou navíc odolné vůči otřesům a vibracím a mohou být tedy používány v extrémních podmínkách prostředí.
.....
Válcové elektromagnety řady 51M-STA
Zajímavé videa


Phoenix Contact Dialog Days - 12.-16.4.2021


Arduino LED filament clock


How Intel Makes Chips: Concept to Customer


Ghostbuster's Theme on eight floppy drives


Darude - Sandstorm on Eight Floppy Drives
Firma týdne

Lynred
Adresář


Lynred


Advantech


EBV


SECO S.p.A.


Crowd Supply


Digi-Key Electronics


Durakool


KEMET


INTEL


CODICO


akYtec GmbH


Future Electronics


Foremost Electronics


Littelfuse


Mouser Electronics


RUTRONIK


Infineon Technologies AG


TTI, Inc.


ANRITSU


Power Integrations


AXIOMTEK


TDK Corporation


VISHAY


STMicroelectronics


Texas Instruments


Microchip Technology Inc.


Molex, LLC


ON Semiconductor


NeoPhotonics


Murata Manufacturing Co.,
Kalendář
DistribuTECH, 25.1.-27.1.2022, Dallas, TX
DistribuTECH, 7.2.-9.2.2023, San Diego, CA
DistribuTECH, 23.1.-25.1.2024, Indianapolis, IN
DistribuTECH, 11.2.-13.2.2025, Dallas, TX
Interesting video
The ISS Design Challenge ...
Interesting video
Mouser Electronics Warehouse Tour with Grant Imahara
naše portály dle jazyka:

česko/slovenská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ

anglická jazyková verze:
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.COMPONENTS.ONLINE

polská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL

ruská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU
naše portály dle zaměření:

ELEKTRONIKA.ONLINE :
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru

ELEKTRONIK-INFO:
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU

COMPONENTS:
WWW.COMPONENTS.ONLINE
  kontakt:

MALUTKI media s.r.o.
Těrlická 475/22
735 35 Horní Suchá
tel. 00420-603531605
e-mail: info@malutki-media.comAll trademarks are the property of their respective owners.
ISSN 1801-3813