Adresář
 

SEMTECH
 

Yamaichi Electronics USA Inc.
 

TE Connectivity
 

akYtec GmbH
 

SOS electronic s.r.o.
 

MARVELL
 

Taiwan Semiconductor
 

ROHM Semiconductor
 

ČEZ a.s.
 

Pickering Interfaces Ltd
 

Foremost Electronics
 

RS Components Sp. z o.o.
 

SECTRON
 

Willow Technologies
 

ABB
HomePage
Elektronické součástky
Embedded
Automatizace průmyslu
Bezpečnost
Měřicí technika
Nářadí a pomůcky
Elektromobilita
Solární energie
Osvětlení
Zaměstnání
Veletrhy, výstavy, akce
Zajímavé videa
Různé
AR236.B a AR232.B
 
Bezdrátové záznamníky AR236.B a AR232.B
JZ-500 a JZ-500-C
 
Kabely JZ-500 a JZ-500-C černé barvy fir
HF41F
 
Subminiaturní výkonová relé řady HF41F f
GT-900B
 
Kufříkové sady nářadí firmy GOLDTOOL
Intel® Neural Compute Stick 2
 
Společnost RS Components oznámila prodej
MC4
 
Sady solárních konektorů MC4
WIHA-SB24670
 
Vícefunkční LED svítilna značky WIHA
G2RV-SR
 
Reléové moduly rozhraní OMRON řady G2RV-
LUP-20-LED
 
Stolní lupa LUP-20-LED-SMD
AQZ202
 
Relé PhotoMOS s vysokým výkonem: nové ty

Apacer přináší nové technologie pro SSD

Apacer přináší nové technologie pro SSD

Nové SSD Apacer zlepšují již tak vysokou životnost, bezpečnost a odolnost vůči vlivům prostředí. Podívejte se blíže, jak to dokázali.

Integrita dat Data Raid

DataRAID je firmware algoritmus, který zajišťuje integritu dat vytvořením parity k ověření úplnosti a správnosti existujících údajů v paměti Flash, vyvinutý speciálně pro 3D NAND Flash. Pokud firmware nedokáže opravit data pomocí ECC (Error correction code), RAID algoritmus použije paritu a opraví poškozené údaje.

Ochrana dat od začátku do konce

Je to vlastnost, která rozšiřuje kontrolu chyb tak, aby pokrývala celou cestu od počítače k Flash paměťovým čipům a zpět.

Zápis

? Když data projdou z počítače do SSD cache, firmware z nich vypočítá CRC paritu a připojí ji k datům.
? Když jsou data a jejich CRC parita přesunuty do sektorové mezipaměti, zkontroluje se parita.
? Firmware následně pro data vypočítá BCH (LDPC) ECC a zapíše je spolu s daty a paritou pro data do Flash paměti.

Čtení

Při čtení dat z NAND Flash je proces opačný:
? firmware přečte data s připojenými BCH (LDPC) ECC, zkontroluje data a v případě potřeby opraví chyby,
? firmware pak přesune data do cache, vypočítá paritu a porovná ji s paritou uloženou spolu s daty.

Smart Read Refresh

Read disturb

Aby bylo možné přečíst stav jedné buňky na bitové linii, musí se zapnout všechny ostatní buňky na téže bitové linii, aby mohl proud úměrný náboji uloženému v buňce téct snímacím zesilovačem. Můžeme toho dosáhnout aplikací propustného napětí na řádky (word lines), jejichž buňky nečteme.

Během čtení je substrát připojen na GND stejně jako při zápisu. Propustné napětí na řádcích (word lines) není tak vysoké jako programovací napětí, ale stále vyvolává efekt "slabého programování", který může posunout prahové napětí buněk, na které je připojeno propustné napětí.

Smart Read Refresh

Při každém čtení kontrolér vykoná dvoustupňovou kontrolu cílového bloku. Nejprve zkontroluje, zda byl blok označen jako "potřebuje obnovit". Pokud ano, blok se před přečtením obnoví, což znamená, že všechny naprogramované stránky z tohoto bloku se zkopírují na volné stránky v jiných blocích a blok se vymaže. Pokud to tak není, kontrolér zkontroluje počet aktuálně přítomných chybových bitů. Pokud počet chyb dosáhne nebo překročí prahovou hodnotu, označí blok "potřebuje obnovit", což znamená, že bude obnoven během následující operace čtení. Práh je samozřejmě nastaven na hodnotu, při které je algoritmus ECC stále schopen opravit chyby.

Životnost CoreAnalyzer2

Prvním krokem je určení ideálního SSD pro konkrétní aplikaci včetně výběru nejvhodnějšího firmwaru. Toho lze dosáhnout pomocí softwaru CoreAnalyzer2 společnosti Apacer. Funguje na úrovni firmwaru a monitoruje teplotu, SATA příkazy, chování při náhodném nebo sekvenčním čtení/zápisu, zda je oddíl zarovnán s fyzickými 4KB sektory (4K alignment) a zda jsou data čtena/zapisována vždy jako násobky 4KB, počet smazání, počet selhání napájení, dobu nečinnosti a četnost přístupů na disk.

Zákazník může CoreAnalyzer2 použít při simulaci pracovní zátěže nebo během testů v provozu, pokud není možná simulace. Po otestování si zákazník stáhne log soubor a pošle jej Apaceru k analýze. Apacer jej analyzuje a posoudí, zda je SSD vhodný pro tuto konkrétní aplikaci nebo doporučí jeden nebo více SSD, které jsou nejvhodnější, spolu s možnými úpravami firmwaru, které by mohly být užitečné.

Stránkové mapování

I když tato technologie není zcela nová, stojí za zmínku, že všechny nové SSD disky Apacer používají namísto hybridního blokového mapování stránkové mapování.

Při stránkovém mapování sestává záznam v mapovací tabulce z LPN (logické číslo stránky) a PPN (fyzické číslo stránky). Když přijde požadavek na zápis na některou logickou stránku, v mapovací tabulce se vyhledá příslušná fyzická stránka. Pokud již obsahuje data, stránka je zneplatněna a požadované údaje jsou zapsány do dostupné volné stránky. Po zápisu se aktualizuje mapovací tabulka v paměti RAM a NAND Flash.

Stránkové mapování má výhodu v tom, že zapisuje data na libovolnou volnou stránku v paměti Flash, což zvyšuje flexibilitu správy úložiště. Náhodný zápis nevyžaduje několik kopírování stránky a vymazání bloku. Stránkové mapování vykazuje lepší výkon, pokud je k dispozici dostatek volných stránek. Zneplatněné stránky "odpad", se proto musí získat zpět, aby se uvolnil prostor pro nová data. Firmware proto používá efektivní techniku "sběru odpadu”.

Stránkové mapování vyžaduje velké množství paměti RAM i Flash pro mapovací tabulku. V minulosti to byl problém zejména pro embedded systémy citlivé na cenu. V současnosti již cena RAM a Flash poklesla natolik, že se stránkové mapování stránek používá dokonce i pro některé mikroSD paměťové karty.

Over-provisioning

Aby se snížilo zesílení zápisu a zvýšila výdrž a výkon, některé série SSD společnosti Apacer podporují nadměrné poskytování. S touto technologií je 7% nebo i více místa na disku vyhrazeno pro firmware k provádění "sběru odpadu", pro dosažení rovnoměrného opotřebení buněk Flash paměti (wear-levelling) a nahrazení nových vadných bloků. Rezervovaný prostor není přístupný uživatelům, pouze firmwaru.

Bezpečnost TCG Opal 2.0

Specifikace Opal Storage Specification, kterou vyvinula skupina Trusted Computing Group (TCG), je sada bezpečnostních specifikací, které se používají k aplikaci hardwarového šifrování na úložných zařízeních. Jinými slovy, je to specifikace pro samošifrované disky (self-encryptingdrives, SED), takže všechny údaje na disku jsou vždy šifrována bez použití řešení třetích stran.

Pracovní skupina pro ukládání dat v rámci TCG vytvořila třídu Opal Security Subsystem Class (SSC), též zkráceně nazývanou "Opal SSC" nebo "Opal", jako protokol řízení bezpečnosti pro paměťová zařízení. Třída definuje specifikace týkající se správy souborů na paměťových zařízeních a definuje povolení na úrovni třídy pro ukládání/získávání souborů, čímž chrání uživatelské údaje. Zařízení vyhovující specifikacím Opal SSC se někdy označují jako zařízení Opal TCG.

256bitové šifrování AES je populární způsob zabezpečení disků, protože je mimořádně odolný vůči útokům hrubou silou. Šifrování se provádí v samotném SSD pomocí speciálního HW určeného pro tento úkol, který může být rychlejší než softwarová řešení.

AES 256, Okamžitá změna klíče

SSD disky, které podporují HW šifrování, nabízejí také další způsob bezpečného vymazání – okamžitou změnu klíče. Po vydání příkazu "Okamžitá změna klíče" se vygeneruje nový klíč, který nahradí za méně než sekundu původní klíč uložený v paměti Flash. Protože se nový klíč, když se počítač pokouší získat přístup k datům neshoduje se starým, budou nedostupná z důvodu selhání autentifikace AES klíče. Údaje nebyly vymazány v konvenčním smyslu (přepsány na 0 nebo 1), ale nejsou čitelné, proto jsou chráněny.

Odolnost vůči vlivům prostředí

Tepelné omezení

V počátku umožňuje SSD zápis v plné rychlosti. Když dosáhne teplota prahovou hodnotu A začne disk omezovat rychlost zápisu což umožní, aby postupně vychladl. Po dosažení teploty B (B <A) SSD postupně umožňuje rychlejší zápis. 

Pro dosažení maximálního výkonu je třeba vyhnout se "tepelnému omezení" dobrým přenosem tepla z SSD na šasi nebo chladič. Platí to zejména pro M.2 SSD, protože ty mají malou plochu, která nedokáže dobře odvádět teplo.

Více informací o těchto technologiích naleznete na stránce APACER.

Technologie dostupné pro jednotlivé série

Následující tabulka shrnuje dostupné technologie pro jednotlivé série SSD.

Přehled SSD

Přiložená brožúra vám poskytne přehled o SSD discích, paměťových kartách a USB klíčích společnosti Apacer. Obsahuje téměř celou nabídku jejich sortimentu. Informace o výrobcích, které nejsou uvedeny v této brožuře, najdete na naší webové stránce nebo přímo na stránkách výrobce.

Pro testování vám nabízíme možnost objednat si za zvýhodněnou cenu vzorky. Informace o dostupných modelech najdete v našem sortimentu.

Další informace o produktech Apacer vám rádi poskytneme na adrese apacer@soselectronic.com.

2019102104 / 30.10.2019 / Elektronické součástky / SOS electronic s.r.o. /

Infrakamery, které vidí až 4x více detailů než jejich předchůdci
Infrakamery, které vidí až 4x více detailů než jejich předchůdci
Nové infrakamery TG267 a TG297 výrazně urychlují proces tepelné diagnostiky. Rozlišení 160x120px, kombinovaný obraz MSX, nový laser, větší displej nebo snadný přenos dat do mobilních zařízení nyní navíc dostanete za cenu lepší, než byste čekali.
.....
Modul FIS5084 odhalí únik HFC
Stručný návod jak funguje FIS modul pro detekci úniků chladiva, shrnutí jeho vlastností a technické detaily, které nenajdete v běžně dostupném datasheetu.
.....
Modul FIS5084 odhalí únik HFC
Robustné krabičky s elegantným dizajnom
Robustné krabičky s elegantným dizajnom
Séria krabičiek Hammond 1557 prináša prekvapivo príťažlivé riešenie priemyselnej vodotesnej krabičky, s tromi možnosťami montáže, pre rôzne ovládacie panely alebo monitorovacie jednotky.
.....
TŘI důvody pro DC/DC měniče série TRI
Zesílený izolační systém, vysoká přechodná imunita a kompaktní pouzdro DIP24. Díky nejnovějším certifikátům bezpečnosti IT je řada TRI značky TRACOPOWER perfektní volbou pro náročné aplikace v průmyslu, dopravě a přístrojové technice.
.....
TŘI důvody pro DC/DC měniče série TRI
Praktický dvojitý držák pro Nano-SIM karty
Praktický dvojitý držák pro Nano-SIM karty
Dvě SIM karty nám dávají možnost volby operátora s lepším pokrytím, jakož i možnost využívat 4G nebo LPWA technologie. Držák Attend série 115S pro dvě nano-SIM karty má oproti konkurenci několik ověřených výhod.
.....
Kontakt Trio - sada pro dokonalé ošetření kontaktů
Silná trojice sprejů Kontakt Chemie pro kvalitní a spolehlivý kontakt v cenově zvýhodněném balení.
.....
Kontakt Trio - sada pro dokonalé ošetření kontaktů
Krystaly a krystalové oscilátory Ansen
Krystaly a krystalové oscilátory Ansen
Bez krystalových oscilátorů by neexistovala bezdrátová komunikace, přijímače GPS nebo Ethernet. Rozšiřujeme proto portfolio dodavatelů o renomovaného výrobce ANSEN. Ačkoliv existují nové technologie jako MEMS oscilátory, dominantním zdrojem přesné a stabilní frekvence stále zůstávají krystalové oscilátory.
.....
6x6 nových krabiček pro vaše zařízení
Pokud jste mezi průmyslovými krabičkami Hammond série 1554 nebo 1555 dosud nenašli "vaši" velikost, pravděpodobně už najdete. Hammond nabízí 6 nových velikostí a 36 různých kombinací oblíbených plastových krabiček.
.....
6x6 nových krabiček pro vaše zařízení
EA PlugS – malý OLED displej s přidanou hodnotou
EA PlugS – malý OLED displej s přidanou hodnotou
Podpora grafických funkcí, USB rozhraní, kapacitní dotykový panel, estetický skleněný rámeček a jednoduchá montáž – samé plusy pro hladký a rychlý vývoj vaší aplikace.
.....
Antivandal přepínače série MSM LA
Nabídka antivandal tlačítek je relativně široká, ovšem přepínačů je již méně. Rozšířili jsme proto svou skladovou nabídku o základní modely antivandal přepínačů ze série MSM LA 19 a 22.
.....
Antivandal přepínače série MSM LA 
Apacer přináší nové technologie pro SSD
Apacer přináší nové technologie pro SSD
Nové SSD Apacer zlepšují již tak vysokou životnost, bezpečnost a odolnost vůči vlivům prostředí. Podívejte se blíže, jak to dokázali.
.....
S TEL 10WI získáte více prostoru na DPS
Traco Power 10W DC/DC měnič pro prostorově omezené aplikace.
.....
S TEL 10WI získáte více prostoru na DPS
Umělá inteligence na okraji i vaší sítě
Umělá inteligence na okraji i vaší sítě
Toto není hudba budoucnosti, s hardwarem AAEON zvládnete nasazení umělé inteligence už nyní. Jak to funguje, a co vše k tomu potřebujete se dočtete v článku.
.....
Více než 100 nových aktivních hrotů pro každý spoj
Největší rozšíření produktů Weller zahrnuje tři pájecí ručky a více než 100 hrotů s aktivním ohřevem, vhodných pro mikroskopickou práci až po pájení chladičů a LED na DPS s hliníkovou základnou.
.....
Více než 100 nových aktivních hrotů pro každý spoj
Osciloskopy, které vás překvapí nadstandardními funkcemi již v základní výbavě
Osciloskopy, které vás překvapí nadstandardními funkcemi již v základní výbavě
Obrovské množství užitečných funkcí a koncepce otevřená budoucímu růstu, to jsou osciloskopy série RTB 200x od Rohde&Schwarz.
.....
Vyměňte dobré relé za ještě lepší
Finder našel nové, univerzálnější a levnější řešení. Dobře známá relé sérií 44.52 a 44.62 nahradí novou sérií 40.62.
.....
Vyměňte dobré relé za ještě lepší
WINSTA - perfektní v detailech
WINSTA - perfektní v detailech
Systém označení konektorového systému firmy WAGO je navržen tak, aby byl optimální pro elektroinstalace budov. Zahrnuje propojení napájecího napětí se spotřebiči, ale i sběrnicové linky pro automatizační techniku v budovách.
.....
Sensirion žije senzory
Přehled základních informací a našich tipů k senzorům CO2, VOC, vlhkosti, teploty, průtoků kapalin a plynů. Pokud hledáte řešení, Sensirion vás nezklame.
.....
Sensirion žije senzory
Zajímavé videa


Ghostbuster's Theme on eight floppy drives


Darude - Sandstorm on Eight Floppy Drives


HDD and Floppy Music: Nirvana - Smells Like Teen Spirit


Floppy Music, Michael Jackson: "Billie Jean" played on FDD and HDD


The Floppotron: Hawaii Five-O
Firma týdne

SEMTECH
Adresář


SEMTECH


Yamaichi Electronics USA Inc.


TE Connectivity


akYtec GmbH


SOS electronic s.r.o.


MARVELL


Taiwan Semiconductor


ROHM Semiconductor


ČEZ a.s.


Pickering Interfaces Ltd


Foremost Electronics


RS Components Sp. z o.o.


SECTRON


Willow Technologies


ABB


ACS Motion Control


Visual Communications Company, LLC


LASER COMPONENTS


TME Czech Republic s.r.o.


Hradil Spezialkabel GmbH


Sonderhoff Holding GmbH


Radio Frequency Systems


Siemens


Pico Technology


LEM


AERCO


MENCOM


Analog Devices


HIROSE ELECTRIC CO., LTD


PANDUIT
Kalendář
DistribuTECH, 28.1.-30.1.2020, San Antonio, TX
embedded world 2020, Nuremberg, 25.2.-27.2.2020
AMPER 2020, Brno, 17.3.-20.3.2020
ELEKTRO 2020, MOSKVA, Rusko, 8.6.-11.6.2020
IMTS2020, 14.9.-19.9.2020, Chicago, IL
SPS 2020, Nuremberg, 24.11.-26.11.2020
ISE 2021, Barcelona, Spain, 2.2.-5.2.2021
DistribuTECH, 9.2.-11.2.2021, San Diego, CA
DistribuTECH, 25.1.-27.1.2022, Dallas, TX
DistribuTECH, 7.2.-9.2.2023, San Diego, CA
DistribuTECH, 23.1.-25.1.2024, Indianapolis, IN
DistribuTECH, 11.2.-13.2.2025, Dallas, TX
Interesting video
The ISS Design Challenge ...
Interesting video
Mouser Electronics Warehouse Tour with Grant Imahara
naše portály dle jazyka:

česko/slovenská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ

anglická jazyková verze:
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.COMPONENTS.ONLINE

polská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL

ruská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU
naše portály dle zaměření:

ELEKTRONIKA.ONLINE :
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru

ELEKTRONIK-INFO:
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU

COMPONENTS:
WWW.COMPONENTS.ONLINE
  kontakt:

MALUTKI media s.r.o.
Těrlická 475/22
735 35 Horní Suchá
tel. 00420-603531605
e-mail: info@malutki-media.comAll trademarks are the property of their respective owners.
ISSN 1801-3813