HomePage
Elektronické součástky
Embedded
Automatizace průmyslu
Bezpečnost
Měřicí technika
Nářadí a pomůcky
Elektromobilita
Solární energie
Osvětlení
Zaměstnání
Veletrhy, výstavy, akce
Zajímavé videa
Různé
AR236.B a AR232.B
 
Bezdrátové záznamníky AR236.B a AR232.B
JZ-500 a JZ-500-C
 
Kabely JZ-500 a JZ-500-C černé barvy fir
HF41F
 
Subminiaturní výkonová relé řady HF41F f
GT-900B
 
Kufříkové sady nářadí firmy GOLDTOOL
Intel® Neural Compute Stick 2
 
Společnost RS Components oznámila prodej
MC4
 
Sady solárních konektorů MC4
WIHA-SB24670
 
Vícefunkční LED svítilna značky WIHA
G2RV-SR
 
Reléové moduly rozhraní OMRON řady G2RV-
LUP-20-LED
 
Stolní lupa LUP-20-LED-SMD
AQZ202
 
Relé PhotoMOS s vysokým výkonem: nové ty

Umělá inteligence na okraji i vaší sítě

Umělá inteligence na okraji i vaší sítě

Toto není hudba budoucnosti, s hardwarem AAEON zvládnete nasazení umělé inteligence už nyní. Jak to funguje, a co vše k tomu potřebujete se dočtete v článku.

Proč nyní?

Při současném stavu technologie dokážeme natrénovat hlubokou neuronovou síť (DNN) pro specifické úlohy jako je detekce a rozpoznávání objektů a lidské tváře, rozpoznávání řeči, překlad jazyka, hry (šachy, go atd.), autonomní řízení vozidla, sledování stavu senzorů a rozhodování o prediktivní údržbě strojů, vyhodnocování rentgenových snímků ve zdravotnictví atd. Pro takové specializované úkoly může DNN dosáhnout nebo dokonce převýšit lidské schopnosti.

Proč používat umělou inteligenci na okraji sítě

Například moderní budova obsahuje množství snímačů, vzduchotechnických zařízení, výtahů, bezpečnostních kamer atd. Z důvodů bezpečnosti, latence nebo robustnosti je vhodnější, aby úkoly umělé inteligence běžely lokálně, na okraji lokální sítě, a do cloudu budeme posílat pouze anonymizované údaje, které jsou potřebné k přijímání globálních rozhodnutí.

Hardware na okraji sítě

Pro nasazení DNN na okraji sítě potřebujeme zařízení s dostatečným výpočetním výkonem, současně s nízkou spotřebou energie. Momentální stav technologií nabízí kombinaci CPU s nízkým příkonem a VPU akcelerátorem (x86 CPU SBC+ Intel Myriad X VPU) nebo CPU + GPU (ARM CPU + Nvidia GPU)

Nejjednodušším způsobem jak začít s DNN je použít UP Squared AI Vision X Developer Kit verzi B. Kit je založen na procesoru UP Square SBC s procesorem Intel Atom®X7-E3950, 8GB RAM, 64GB eMMC, Myriad X MA2485 VPU a USB kameru s rozlišením 1920 x 1080 s manuálním ostřením. Na kitu je předinstalována distribuce Ubuntu 16.04 (kernel 4.15) a OpenVINO toolkit 2018 R5.

Toolkit obsahuje překompilované demo aplikace ve složce /home/upsquared/build/intel64/Release a přetrénované modely ve složce /opt/intel/computer_vision_sdk/deployment_tools/intel_models. Chcete-li zobrazit pomůcky pro jakoukoliv demo aplikaci, spusťte ji v terminálu s volbou –h. Před spuštěním aplikace je nutné inicializovat prostředí OpenVINO příkazem source /opt/intel/computer_vision_sdk/bin/setupvars.sh.

Mimo UP Squared AI Vision X Developer Kitu nabízí Aaeon:

1. Moduly založené na Myriad X MA2485 VPU: AI Core X (mPCIe full-size, 1x Myriad X), AI Core XM 2280 (M.2 2280 B+M key, 2x Myriad X), AI Core XP4/ XP8 (PCIE [x4] karta, 4 nebo 8x Myriad X).
2. Sérii BOXER-8000 založenou na modulu Nvidia Jetson TX2.
3. BOXER-8320AI s procesorem Core i3-6100U nebo Celeron 3955U a dvěma AI Core X moduly.
4. Sérii Boxer-6841M se základní deskou pro procesory Intel Core-I nebo Xeon 6./ 7. generace pro patici LGA1151 a 1x PCIe [x16] nebo 2x PCIe [x8] sloty pro GPU s max. příkonem 250W.

Hardware pro učení Pro trénování DNN potřebujeme vysoký výpočetní výkon. Například na soutěži ImageNet v roce 2012 použil vítězný tým konvoluční neuronovou síť AlexNet. Pro učení bylo potřebných 1.4 ExaFLOP = 1,4e6 TFLOP operací. Učení zabralo 5 až 6 dní na dvou Nvidia GTX580 GPU, kde každá měla výpočetní výkon 1,5 TFLOPS.

Následující tabulka shrnuje teoretický špičkový výkon hardwaru.

Pro porovnání, špičkový procesor Intel Xeon Platinum 8180
? má 28 jader se dvěma AVX-512 & FMA jednotkami na jádro
? AVX-512 turbo frekvenci 2,3GHz, pokud jsou aktivní všechna jádra
? stojí 10 000 USD.

Nabízí teoretický špičkový výkon: počet jader * frekvence v GHz * AVX-512 DP FLOPS/Hz * počet AVX-512 jednotek * 2 = 2060.8 GFLOPS v dvojnásobné přesnosti (DP) › 4,1216 TFLOPS v jednoduché přesnosti (32bit).

Jak můžete vidět z tabulky výše, GPU poskytuje mnohem více výkonu pro učení neuronových sítí. Je třeba poznamenat, že počet operací za sekundu není jediným parametrem, který ovlivňuje rychlost učení. Faktory jako velikost RAM, rychlost přenosu dat mezi CPU a RAM, GPU a GPU RAM a mezi jednotlivými GPU rovněž ovlivňuje rychlost učení.

Software

OpenVINO
OpenVINO (open visual inference and neural network) je bezplatný software, který umožňuje rychlé nasazení aplikací a řešení, která napodobují lidské vidění.

OpenVINO toolkit:
? Používá CNN (convolution neural network)
? Dokáže rozdělit výpočty mezi Intel CPU, integrovanou GPU, Intel FPGA, Intel Movidius Neural Compute Stick a akcelerátory s Intel Movidius Myriad VPUs
? Poskytuje optimalizované rozhraní pro OpenCV, OpenCL a OpenVX
? Podporuje Caffe, TensorFlow, MXNet, ONNX, Kaldi frameworky

TensorFlow
TensorFlow je open source knihovna pro numerické výpočty a strojové učení. Poskytuje pohodlné front-end API pro vytváření aplikací v programovacím jazyce Python, samotná aplikace vygenerovaná knihovnou TensorFlow je ale překonvertována do optimalizovaného kódu v C ++, která po zkompilování může běžet na různých platformách, jako jsou CPU, GPU, lokální počítač, clusteru v cloudu, embedded zařízeních na okraji sítě a podobně.

Ostatní užitečný software
Jupyter Lab / Notebook
https://jupyter.org/index.html
https://github.com/jupyter/jupyter/wiki/Jupyter-kernels
https://jupyterlab.readthedocs.io/en/stable
Keras
Pandas 
MatplotLib 
Numpy 

Jak to funguje?

Zjednodušený model neuronu
Zjednodušený model neuronu – perceptron byl poprvé popsán Warrenem McCullochem a Walterem Pittsem, platí stále za referenční normu v oblasti neuronových sítí.

Aktivační funkce f () přidává do perceptronu nelinearitu. Bez nelineární aktivační funkce v neuronové síti (NN) složené z perceptronů, bez ohledu na to, kolik by měla vrstev, by se chovala jako jednovrstvý perceptron, protože sčítání těchto vrstev by nám poskytlo jen další lineární funkci. Nejčastěji používanou aktivační funkcí je ReLU (rectified linear unit)

y = f(x) = max (0, x), pro x < = 0, y = 0, pro x ? 0, y=x

Inference (přechod vpřed) Obrázek výše zobrazuje hlubokou neuronovou síť (DNN), protože obsahuje více vrstev mezi vstupní a výstupní vrstvou. Všimněte si, že DNN vyžaduje maticové násobení a sčítání. Specializovaný hardware optimalizovaný pro tento úkol, jako například GPU (graphics processing unit) a VPU (vision processing unit) je mnohem rychlejší než univerzální CPU (central processing unit, procesor) a má nižší spotřebu energie.

Učení (zpětný přechod)

Řekněme, že chceme DNN naučit rozeznat na fotografii pomeranč, banán, jablko a malinu, tedy třídy objektů.

1. Připravíme velké množství fotografií výše uvedeného ovoce a rozdělíme je na trénovací set a ověřovací set. Trénovací set obsahuje fotografie a správné, požadované výstupy pro tyto fotografie. DNN bude mít 4 výstupy. První výstup poskytuje skóre (pravděpodobnost), že ovoce na obrázku je pomeranč, druhé poskytuje totéž pro banán atd.

2. Nastavíme počáteční hodnoty pro všechny váhy w_i a předpětí b_i. Typicky se používají náhodné hodnoty.

3. Pošleme první obrázek přes DNN. Síť nám poskytne skóre (pravděpodobnost) na každém výstupu. Řekněme, že první obrázek zobrazuje pomeranč. Výstupy z DNN budou y = (pomeranč, banán, jablko, malina) = (0,5 0,1 0,3 0,1). DNN "říká", že na prvním obrázku je pomeranč s pravděpodobností 0,5.

4. Definujeme si ztrátovou (chybovou) funkci, která kvantifikuje shodu mezi předpovídaným skóre a skutečným skóre. Často se používá funkce E = 0.5*sum (e_j)^2, kde e_j = y_j-y_real_j a j je počet fotografií v trénovacím setu. E_1_pomeranč = 0.5*(0.5-1)^2=0.125, E_1_banán =.0.5*(0.1-0)^2 = 0.005 E_1_jablko = 0.5*(0.3-0)^2 = 0.045, E_1_malina = 0.5*(0.1-0)^2 = 0.005 E_1 = (0,125 0,005 0,045 0,005)

5. Pošleme všechny zbývající fotografie z tréninkového setu přes DNN a vypočítáme ztrátovou funkci pro celý set, E (E_pomeranč E_ banán E_jablko E_malina)

6. Abychom modifikovali všechny váhy w_i a předpětí b_i pro následující trénovací přechod (epochu), potřebujeme vědět vliv každého parametru w_i a b_i na ztrátovou funkci pro každou třídu. Pokud zvýšení hodnoty parametru zvýší hodnotu ztrátové funkce, musíme tento parametr snížit a naopak. Jak ale vypočítáme potřebné zvýšení nebo snížení hodnoty parametrů?

Zkusme jednoduchý příklad.

Máme tři body se souřadnicemi (x y): (1 3), (2,5, 2), (3,5 5). Chceme najít takovou přímku y = w.x + b, pro kterou bude ztrátová funkce E = 0.5*sum (e_j)^2, kde e_j = y_j – y_real_j a j=1, 2, 3 minimální. Abychom udělali úkol co nejjednodušší řekněme, že w = 1,2 a potřebujeme najít pouze b. Jako počáteční hodnotu si zvolíme b = 0.

Vypočítejme si ztrátovou funkci E = 0,5*sum ( e_j)^2 = 0,5*(e_1^2 + e_2^2 + e_3^2), e_1=1,2*1 + b -3, e_2 = 1,2*2,5 + b – 2, e_3 = 1,2*3,5 + b – 5.

Ztrátová funkce je jednoduchá, minimum E můžeme najít vyřešením rovnice ?E/?b = 0. Jedná se o složenou funkci, pro výpočet ?E/?b použijeme pravidlo pro derivování složené funkce.

?E/?b=0.5*((?E/?e_1)*(?e_1/?b) + (?E/?e_2)*(?e_2/?b) + (?E/?e_3)*(?e_3/?b)) = 0.5*(2*e_1*1 + 2*e_2*1 + 2*e_3*1) = (1.2*1 + b – 3) + (1.2*2.5 + b – 2) + (1.2*3.5 + b – 5) = 0 => b = 0.53333.

V praxi, kde může počet parametrů w_i a b_i dosáhnout milion a více není praktické řešit rovnice ?E/?b_i = 0 a ?E/?b_i = 0 přímo, místo toho se používá iterativní algoritmus.

Začněme s b = 0. Následující hodnota bude b_1 = b_0 – ?*?E/?b, kde ? je rychlost učení (hyper-parameter) a -?*?E/?b je velikost kroku. Učení zastavíme, pokud velikost kroku dosáhla definovaný práh, v praxi 0,001 nebo méně. Pro ? = 0,3, b_1 = 0,48, b_2 = 0,528, b_3 = 0,5328, b_4 = 0,53328 a b_5 = 0,5533328. Po pěti iteracích klesla velikost kroku na 4,8e-5 a tady učení zastavíme. Hodnota b získaná tímto algoritmem je prakticky stejná jako hodnota získaná vyřešením rovnice ?E/?b=0.

Tato metoda se nazývá metoda klesajícího gradientu.

Rychlost učení je důležitý hyper-parametr. Pokud je příliš malá, pro nalezení minima ztrátové funkce je potřebných mnoho kroků, pokud je příliš velká, algoritmus může selhat. V praxi se používají vylepšené varianty algoritmu jako například Adam.

7. Opakujeme kroky 5 a 6, dokud hodnota ztrátové funkce neklesne na požadovanou hodnotu.

8. Pošleme přes DNN ověřovací set a vyhodnotíme přesnost.

V současnosti je učení DNN vysoce experimentální proces. Je známo mnoho architektur DNN, každá z nich je vhodná pro specifický rozsah úkolů. Každá DNN architektura má svůj vlastní set hyper-parametrů, které ovlivňují její chování. Vyzbrojte se trpělivostí a výsledek se dostaví..

Více informací o produktech AAEON vám rádi poskytneme na adrese aaeon@soselectronic.cz

2019102102 / 24.10.2019 / Různé / SOS electronic s.r.o. /

Apacer přináší nové technologie pro SSD
Apacer přináší nové technologie pro SSD
Nové SSD Apacer zlepšují již tak vysokou životnost, bezpečnost a odolnost vůči vlivům prostředí. Podívejte se blíže, jak to dokázali.
.....
S TEL 10WI získáte více prostoru na DPS
Traco Power 10W DC/DC měnič pro prostorově omezené aplikace.
.....
S TEL 10WI získáte více prostoru na DPS
Umělá inteligence na okraji i vaší sítě
Umělá inteligence na okraji i vaší sítě
Toto není hudba budoucnosti, s hardwarem AAEON zvládnete nasazení umělé inteligence už nyní. Jak to funguje, a co vše k tomu potřebujete se dočtete v článku.
.....
Více než 100 nových aktivních hrotů pro každý spoj
Největší rozšíření produktů Weller zahrnuje tři pájecí ručky a více než 100 hrotů s aktivním ohřevem, vhodných pro mikroskopickou práci až po pájení chladičů a LED na DPS s hliníkovou základnou.
.....
Více než 100 nových aktivních hrotů pro každý spoj
Osciloskopy, které vás překvapí nadstandardními funkcemi již v základní výbavě
Osciloskopy, které vás překvapí nadstandardními funkcemi již v základní výbavě
Obrovské množství užitečných funkcí a koncepce otevřená budoucímu růstu, to jsou osciloskopy série RTB 200x od Rohde&Schwarz.
.....
Vyměňte dobré relé za ještě lepší
Finder našel nové, univerzálnější a levnější řešení. Dobře známá relé sérií 44.52 a 44.62 nahradí novou sérií 40.62.
.....
Vyměňte dobré relé za ještě lepší
WINSTA - perfektní v detailech
WINSTA - perfektní v detailech
Systém označení konektorového systému firmy WAGO je navržen tak, aby byl optimální pro elektroinstalace budov. Zahrnuje propojení napájecího napětí se spotřebiči, ale i sběrnicové linky pro automatizační techniku v budovách.
.....
Sensirion žije senzory
Přehled základních informací a našich tipů k senzorům CO2, VOC, vlhkosti, teploty, průtoků kapalin a plynů. Pokud hledáte řešení, Sensirion vás nezklame.
.....
Sensirion žije senzory
SOS electronic webinář: Jak nastavit PICO-PI-IMX8M-MINI-2G-DEV pro svoji první Qt aplikaci?
SOS electronic webinář: Jak nastavit PICO-PI-IMX8M-MINI-2G-DEV pro svoji první Qt aplikaci?


SOS ELECTRONIC - Termín: 2019.09.11 10:00 - 11:00
.....
Krystaly a krystalové oscilátory Ansen
Bez krystalových oscilátorů by neexistovala bezdrátová komunikace, přijímače GPS nebo Ethernet. Rozšiřujeme proto portfolio dodavatelů o renomovaného výrobce ANSEN. Ačkoliv existují nové technologie jako MEMS oscilátory, dominantním zdrojem přesné a stabilní frekvence stále zůstávají krystalové oscilátory.
.....
Krystaly a krystalové oscilátory Ansen
Přežije tučňák v poušti?
Přežije tučňák v poušti?
Pravděpodobně ne. Ani obyčejný síťový kabel nepřežije v drsném průmyslovém prostředí bez újmy. Instalací robustního kabelu zabráníte nežádoucím druhotným nákladům a zajistíte bezpečnost vaší sítě.
.....
W6100 je připraven na IPv6
S rychlým růstem IoT zařízení připojených k internetu se ukázalo, že pro jejich připojení bude potřeba mnohem více IP adres, než je k dispozici v IPv4 adresním prostoru. Wiznet má řešení.
.....
W6100 je připraven na IPv6
Videozáznam z webináře o technologii LPWA
Videozáznam z webináře o technologii LPWA
Jsme nadšeni z vašeho zájmu o náš webinář „SOS Webinar with Quectel: LPWA (NB-IoT + LTE Cat M1)“. Tak vysoká účast u technicky zaměřených webinářů není vždy samozřejmostí.
.....
Rozšiřujeme portfolio IoT produktů o světovou značku USR IoT
Náš nový dodavatel je odborník na průmyslovou komunikaci IoT se zaměřením na sériové datové sítě a aplikace M2M. Zárukou jeho odbornosti je i certifikace kvality ISO9001 a 20 let zkušeností v byznysu.
.....
Rozšiřujeme portfolio IoT produktů o světovou značku USR IoT
Přeskočte vývoj s ESP-Jumpstart
Přeskočte vývoj s ESP-Jumpstart
Nová referenční příručka Espressif vám poradí, jak co nejrychleji proměnit své nápady na skutečné produkty na bázi ESP32.
.....
Modul SVM30 - hotové řešení pro HVAC aplikace
SVM30 měří koncentraci VOC, relativní vlhkost, teplotu a vypočítává koncentraci CO2eq z naměřené koncentrace H2. Používá senzory SGP30 a SHTC1. Na první pohled se však zdá být příliš velký, posuďte sami.
.....
Modul SVM30 - hotové řešení pro HVAC aplikace
RTC-1010: Optimální kombinace výkonu, odolnosti a rozhraní
RTC-1010: Optimální kombinace výkonu, odolnosti a rozhraní
Odolný 10,1" tablet je dokonalým nástrojem pro servis a údržbu v průmyslu nebo mobilní HMI. Nabízí standardní průmyslové konektory a rozhraní, akumulátor vyměnitelný za chodu a volitelnou čtečku čárových kódů. Navíc umožňuje přizpůsobení na míru Vašim potřebám.
.....
Série THL15WI pracuje s výkonem 15W v menším pouzdru
Vyšší energetická účinnost, zachování kvality a nižší náklady. Tyto parametry byly základem pro založení nové rodiny 15W DC/DC měničů TRACO v pouzdru o rozměru 1" x 1" x 0,4".
.....
Série THL15WI pracuje s výkonem 15W v menším pouzdru
Firma týdne

TE Connectivity
Adresář


TE Connectivity


akYtec GmbH


SOS electronic s.r.o.


MARVELL


Taiwan Semiconductor


ROHM Semiconductor


ČEZ a.s.


Pickering Interfaces Ltd


Foremost Electronics


RS Components Sp. z o.o.


SECTRON


Willow Technologies


ABB


ACS Motion Control


Visual Communications Company, LLC


LASER COMPONENTS


TME Czech Republic s.r.o.


Hradil Spezialkabel GmbH


Sonderhoff Holding GmbH


Radio Frequency Systems


Siemens


Pico Technology


LEM


AERCO


MENCOM


Analog Devices


HIROSE ELECTRIC CO., LTD


PANDUIT


GaN Systems


IPETRONIK
Kalendář
DistribuTECH, 28.1.-30.1.2020, San Antonio, TX
IMTS2020, 14.9.-19.9.2020, Chicago, IL
ISE 2021, Barcelona, Spain, 2.2.-5.2.2021
DistribuTECH, 9.2.-11.2.2021, San Diego, CA
DistribuTECH, 25.1.-27.1.2022, Dallas, TX
DistribuTECH, 7.2.-9.2.2023, San Diego, CA
DistribuTECH, 23.1.-25.1.2024, Indianapolis, IN
DistribuTECH, 11.2.-13.2.2025, Dallas, TX
Interesting video
The ISS Design Challenge ...
Interesting video
Mouser Electronics Warehouse Tour with Grant Imahara
naše portály dle jazyka:

česko/slovenská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ

anglická jazyková verze:
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.COMPONENTS.ONLINE

polská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL

ruská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU
naše portály dle zaměření:

ELEKTRONIKA.ONLINE :
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru

ELEKTRONIK-INFO:
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU

COMPONENTS:
WWW.COMPONENTS.ONLINE
  kontakt:

MALUTKI media s.r.o.
Těrlická 475/22
735 35 Horní Suchá
tel. 00420-603531605
e-mail: info@malutki-media.comAll trademarks are the property of their respective owners.
ISSN 1801-3813