Adresář
 

Durakool
 

KEMET
 

INTEL
 

CODICO
 

akYtec GmbH
 

Future Electronics
 

Foremost Electronics
 

Littelfuse
 

Mouser Electronics
 

RUTRONIK
 

Infineon Technologies AG
 

TTI, Inc.
 

ANRITSU
 

Power Integrations
 

AXIOMTEK
HomePage
Elektronické součástky
Embedded
Automatizace průmyslu
Bezpečnost
Měřicí technika
Nářadí a pomůcky
Elektromobilita
Solární energie
Osvětlení
Zaměstnání
Veletrhy, výstavy, akce
Zajímavé videa
Různé
BHI260AB
 
An All-in-One Programmable Smart Sensor
SMI200
 
Nový pohled na klasiku: Kompaktní HMI s
BAHCO
 
Sada izolovaných klíčů BAHCO
s-Sense
 
Moduly s-Sense firmy R&D SOFTWARE SOLUTI
LP-RF
 
Panasonic: LP-RF – cenově dostupné laser
TH381
 
Miniaturní těsné svorky řady TH381
TP-1303
 
Dvoukanálové napájecí zdroje Twintex řad
AR236.B a AR232.B
 
Bezdrátové záznamníky AR236.B a AR232.B
JZ-500 a JZ-500-C
 
Kabely JZ-500 a JZ-500-C černé barvy fir
HF41F
 
Subminiaturní výkonová relé řady HF41F f

Momentové klíče

Momentové klíče

Momentové klíče jsou základním nářadím zajišťujícím bezpečnost a správnost montáže šroubových spojů. Podívejme se blíže na princip jejich funkce a široký výběr tohoto nářadí na trhu.

Z tohoto článku se dozvíte: Co je momentový klíč

Momentový klíč je nářadí určené k utahování a řidčeji k povolování šroubových spojů (šroubů a matic) přesně definovanou silou, přesněji řečeno – momentem síly. Utahování spojů s definovaným momentem síly je neobyčejně důležité v průběhu montáže zařízení, jak i při servisu. Jedná-li se o moment síly, jaký se volí pro utahování spoje, vždy je třeba se řídit doporučením konstruktéra.

Moment síly (angl. torque) je vektorový součin síly působící na páku a délky této páky. Tato hodnota se vyjadřuje v newtonmetrech (Nm). Označuje to, že pokud utahujeme šroub klíčem délky 0,5 metru, na který působíme silou 100 newtonů, je moment síly utahující závit 50 newtonmetrů. Ve Velké Británii a Spojených státech se pro vyjadřování momentu síly používají jiné jednotky – libra síly krát stopa (ft lb) – 1 Nm zhruba odpovídá 0,738 ft lb.

Moment, jakým se dotahují šroubové spoje, má vliv na sílu, kterou tyto prvky působí na celou konstrukci. Pro porozumění, proč je moment síly, používaný pro dotahování šroubů důležitý, je třeba rozumět, jak vůbec funguje mechanika závitu a jeho utahování. Šroub lze v podstatě srovnat s pružinou. Čím více je přitažená, tím více se roztahuje a větší silou stlačuje šroubované prvky. Při dotahování šroubu se šroub roztahuje proporcionálně k působícímu momentu síly, ale nemůže se roztahovat do nekonečna – tak tak obyčejná pružina. Dojde-li k překročení jisté meze (související s mezí pružnosti kovu), zůstane pružina roztažená natrvalo. Podobně je to se šroubem.

Šroub, který zůstane trvale roztažený v důsledku příliš velkého přitažení, nevyvine příslušnou sílu přítlaku a pravděpodobně povede k poškození zařízení – buď z důvodu uvolnění se (např. vlivem vibrací) nebo zlomení deformovaného šroubu. Takový šroub již nenabude původní tvar, tedy jeho uvolnění a opětovné utažení není bezpečné řešení.

Aby byl šroub správně utažen, je nutno na něj působit správným momentem síly. Pro měření tohoto momentu je právě potřebný momentový klíč. Volba optimálního utahovacího momentu zajišťuje:

  • Šroubový spoj bude držet silou větší, než je největší ze sil, které se snaží jej oddělit.
  • Šroub bude dotažen optimální silou a tak zůstane – nebude se v čase uvolňovat nebo dotahovat.
  • Šroub lze mnohokrát uvolňovat a dotahovat bez zhoršení kvality spojení.

Je nutno znát velikost momentu, jakým má být daný spoj dotažen. Tento moment závisí mj. na materiálu, z jakého jsou díly vyrobeny, velikosti a stoupání závitu a konkrétní aplikaci.

Není-li závitový spoj dostatečně pevně dotažen, může se dále uvolnit např. vlivem vibrací nebo pohybu prvků. Dále pak, je-li spoj dotažen příliš velkou silou, materiál závitu se natahuje a může se oslabit a nakonec poškodit. Může to způsobit stálé změny tvaru závitových prvků a nakonec je způsobit nepoužitelnými. Šrouby, které byly dotaženy momentem větším, než je doporučeno, je nutno vyměnit za nové.

Jak příliš velké, tak i slabé dotažení šroubu může způsobit poruchu. Je důležité dotahovat každý šroub nebo matici hodnotou zadanou výrobcem. Nářadím, které umožňuje nastavit danou velikost točivého momentu, je momentový klíč. Správně zkalibrovaný momentový klíč zvyšuje bezpečnost a spolehlivost každého kritického závitového spoje.

Jaké jsou druhy momentových klíčů?

Momentový klíč funguje většinu doby své práce jako obyčejný klíč. Pouze v okamžiku, kdy dochází k dosažení nastaveného momentu, spouští se mechanismus klíče. Způsobí, že klíč nejde přetáhnout větším momentem, než je nastavený. Na trhu je nyní mnoho druhů momentových klíčů s různým mechanismem fungování. Jedním z nejběžnějších je tzv. cvakací klíč. Tento druh klíče je vybaven speciální cvakací západkou (táhlem), která znemožňuje další přetažení klíče po dosažení nastaveného momentu. Svou funkcí trochu připomíná klíč s ráčnou, který se točí pouze na jednu stranu. Momentový klíč bude podobně cvakat po překročení nastaveného momentu.

Na trhu jsou dostupné také momentové klíče jiného typu, např. zalamovací klíče. Mechanismus těchto klíčů funguje tak, že po dosažení nastaveného momentu se horní část nářadí „zalomí“ o asi 20 stupňů a tím signalizuje dosažení nastaveného momentu.

Samostatnou skupinou momentových klíčů jsou nářadí vybavená siloměrem, ale bez omezovače momentu. Takový výrobek udává, s jakou hodnotou momentu síly právě dotahujeme šroub nebo matici. V této kategorii nalezneme jednoduché výchylné klíče a klíče s ukazatelem, ale také složité elektronické klíče, které jsou často vybaveny počítačovým rozhraním a pamětí, což umožňuje alespoň logovat počty a moment dotahovaných spojů během dne.

Použití momentových klíčů

Momentové klíče se používají v mnoha odvětvích průmyslu – všude tam, kde je nutné dotahování prvků přesně definovaným momentem síly. Základním použitím momentového klíče je mechanika – používá se autoopravnách a dalších místech tohoto typu, ve kterých je nutné sešroubování mechanických díků přesným způsobem. Není to však jediná aplikace momentových klíčů. Toto nářadí se používá stejně často v různých odvětvích elektroniky a energetiky.

Častým použitím momentových klíčů je šroubování precizních koaxiálních konektorů ve vysokofrekvenčních systémech. Konektory typu N, SC, SMA, SMC, SSMA SSMC nebo TNC vyžadují dotažení příslušným momentem, aby bylo dosaženo katalogové impedance a nízkých ztrát. Navíc šroubování konektorů tohoto typu příslušným momentem zaručuje, že se konektor nepoškodí a bude možné jej mnohokrát spojovat a rozpojovat bez zhoršení elektrických parametrů. Jiným použitím momentových klíčů je sešroubovávání energetických přípojnic. Jejich použití zajišťuje optimální kontakt a nízký odpor spojů těchto prvků.

Klíče tohoto typu se však používají nejen v mechanice či elektronice. Existují momentové klíče pro tak netypické aplikace jako je... stomatologie – je nutný pro zašroubování zubních implantátů definovaným momentem, aby dokonale zapadl do lidského těla.

Přesnost funkce momentových klíčů, nezávisle na aplikaci, regulují přísné průmyslové normy. Nejdůležitější, které jsou uznávané v naší zemi, jsou normy:

Jak vybrat momentový klíč pro vlastní dílnu?

Na trhu je dostupných mnoho typů momentových klíčů. Nejčastěji se používají:

  • Výchylné klíče – vybavené dlouhým ukazatelem, probíhajícím od hlavice klíče podél jeho rukojeti. V okamžiku, kdy začínáme na klíč působit silou, se začne jeho rukojeť vlivem momentu síly trochu vychylovat. Ukazatel ale v témže okamžiku zůstane nehybný a začne se přemisťovat po stupnici umístěné na rukojeti a ukazovat na ní moment síly, kterým právě působíme na šroub. Tyto klíče vyžadují preciznost a zručnost obsluhy, jelikož další pohyb automaticky neblokují. Uživatel musí sledovat indikaci siloměru a přestat utahovat v okamžiku, kdy ukazatel ukáže příslušný moment síly.

  • Klíče s kulatou stupnicí – jsou zjednodušenou verzí výchylných klíčů. Mají na rukojeti kulatou stupnici s ukazatelem, který ukazuje aktuální moment síly. Obsluhují se jednodušeji než výchylné klíče, protože nemají vnější pohyblivé prvky – všechny mechanismy tohoto klíče jsou ukryty v krytu.

  • Cvakací klíče – jsou nejpopulárnějším typem momentových klíčů na trhu. Na rozdíl od dvou výše uvedených typů umožňují nastavení maximálního momentu síly, s jakým má být spoj dotahován. Za tím účelem stačí pootočit dolní část rukojeti klíče tak, aby byl na stupnici nad rukojetí nastaven potřebný moment síly. Následně se rukojeť zajistí šroubem, aby se při práci nepohnula.

Z těchto tří typů jsou výchylné klíče nejnáročnější k obsluze, ale současně nabízejí nejvyšší preciznost, kterou převyšují pouze velmi drahé elektronické klíče. Cvakací klíče jsou o něco méně přesné, ačkoliv stačí pro většinu aplikací, zvláště vezmeme-li v úvahu, jak snadné je nastavení cvakacího momentového klíče. Pro většinu aplikací je nejlepší vybrat tento druh nářadí.

Základním parametrem momentového klíče je moment nebo rozsah momentů, s jakým lze šrouby utahovat. Momentové klíče jsou dostupné s nastavením v rozsahu od 2,5 Nm do 25 Nm do rozsahu od 80 Nm do 400 Nm. Firma WERA nabízí klíče pokrývající celý tento rozsah, díky čemu lze snadno vybrat klíč pro každé použití.

Užitečná příslušenství momentových klíčů

Momentové klíče jsou vybaveny standardními koncovkami pro hlavice s dutinami 1/2”, 2/8” a 1/4” (v závislosti na velikosti a rozsahu momentu). K těmto klíčům se hodí standardní příslušenství s dutinami, jako jsou klouby nebo prodloužení.

2019072003 / 26.07.2019 / Nářadí a pomůcky / TME Czech Republic s.r.o. /

Stínicí fólie KEMET, odpověď na problémy s rušením
Stínicí fólie KEMET, odpověď na problémy s rušením
Samolepící stínicí fólie KEMET jsou navrženy se záměrem eliminace šumů a vysokofrekvenčního rušení. Skvěle se hodí pro omezení elektromagnetického rušení (EMI) generovaného elektronickým obvodem nebo útlum vysokofrekvenčních kmitočtů (RFI). Díky použití moderních materiálů jsou fólie tenké a elastické a jejich pracovní teplota sahá od -40 °C do 105 °C.
.....
Válcové elektromagnety řady 51M-STA
Válcové elektromagnety řady51M-STA zajišťují velkou sílu při malém zdvihu kotvy a vyznačují se dlouhou životností a spolehlivostí. Celá řada STA je navržená na základě systému nízkého tření mezi kotvou a kostrou cívky a zaručuje 25 milionů bezporuchových aktivací elektromagnetu. Elektromagnety STA jsou navíc odolné vůči otřesům a vibracím a mohou být tedy používány v extrémních podmínkách prostředí.
.....
Válcové elektromagnety řady 51M-STA
Nízkonapěťový budič krokového motoru
Nízkonapěťový budič krokového motoru
V nabídce TME můžeme nalézt budič krokového motoru firmy POLOLU, založený na obvodu STSPIN220. Tento produkt se vyrábí ve dvou provedeních – se zapájenými konektory a bez nich. Modul může spolupracovat s bipolárními krokovými motory při pracovním napětí od 1,8 V do 10 V a maximálním proudu 1,1 A na fázi (bez použití chladiče). Budič nabízí rozlišení kroku od celého po 1/256. Volbu provádíme příslušnou konfigurací signálů na vstupech M0-M4.
.....
Sada izolovaných klíčů BAHCO
Kvalita izolovaného nářadí a preciznost jejich výroby mají podstatný vliv na bezpečnost elektrikářů. Pouze důvěryhodný producent zaručí vhodné provedení příslušenství splňujícího nároky osob, které profesionálně opravují elektrické instalace a zařízení.
.....
Sada izolovaných klíčů BAHCO
Moduly s-Sense firmy R&D SOFTWARE SOLUTIONS
Moduly s-Sense firmy R&D SOFTWARE SOLUTIONS
V nabídce TME jsou dostupné miniaturní moduly určené k monitorování environmentálních veličin firmy R&D SOFTWARE SOLUTIONS. Výrobce je zpřístupnil v několika variantách, které se navzájem liší počtem a druhem instalovaných čidel. Na výběr máme čidlo tlaku, teploty, vlhkosti, CO2 a VOC (Volatile Organic Compounds).
.....
Miniaturní těsné svorky řady TH381
Miniaturní těsné svorky řady TH381 firmy TECHNO jsou výjimečným spojením mnoha výhod. Vysoká těsnost (IP69K) a odolnost vůči podmínkám prostředí umožňují, aby se používaly v mnoha venkovních aplikacích, jako je pouliční osvětlení, osvětlení budov, fontán a reklamních poutačů.
.....
Miniaturní těsné svorky řady TH381
Dvoukanálové napájecí zdroje Twintex řadyTP-1000
Dvoukanálové napájecí zdroje Twintex řadyTP-1000
TP-1303 a TP-1305 jsou precizní dvoukanálové lineární stejnosměrné napájecí zdroje. Hlavní kanál má výstupní napětí 0-30V a výstupní proud 0-3 A (model TP-1303) nebo 0-5A (model TP-1305). Doplňkový kanál má na výstupu pevné napětí 5V a pevný proud 1A.
.....
Těsná relé firmy Hongfa Relay
Automobilová relé s konfigurací kontaktů SPDT jsou určená pro montáž do patice. Vyznačují se odolností vůči prachu a vlhkosti. Verze je vybavená citlivou cívkou 12VDC a rezistorem tlumícím přepětí. Kontakty jsou pokryty slitinou AgSnO2 a mohou vést stejnoměrný proud 30 A (odporová zátěž). Relé HONGFA RELAY pracují při teplotě -40…+125°C.
.....
Těsná relé firmy Hongfa Relay
Světelné signalizátory řady MFL firmy QLIGHT
Světelné signalizátory řady MFL firmy QLIGHT
Firma QLIGHT je uznávaná jako vedoucí specialista ve výrobě průmyslových signalizátorů. Výrobky, které nabízí firma QLIGHT, podporují jakost a bezpečnost v oblasti průmyslové automatizace. Můžeme se s nimi setkat na montážních linkách v různých odvětvích.
.....
Rezistory SMD MELF řady CSRV firmy Viking
Řada CSRV tchajwanské firmy VIKING jsou rezistory SMD vyráběné pokročilou tenkovrstvou technologií (thin film technology). Tyto součástky mají skvělou stabilitu parametrů. S ohledem na své přednosti se nejčastěji používají v automobilovém průmyslu, telekomunikacích a lékařské technice.
.....
Rezistory SMD MELF řady CSRV firmy Viking
Modul výkonového zesilovače 2x25 W s Bluetooth firmy OKYSTAR
Modul výkonového zesilovače 2x25 W s Bluetooth firmy OKYSTAR
Výkonový zesilovač výrobce OKYSTAR pracuje v třídě D, vyznačuje se nízkými výkonovými ztrátami a velmi velkou účinností. Nepochybnou předností modulu je vestavěný interfejs bezdrátové komunikace Bluetooth pro nízkofrekvenční signál. Modul od firmy OKYSTAR nemá typický nízkofrekvenční vstup. V době všudypřítomných smartphonů lze modul využít ke stavbě vlastního „Bluetooth reproduktoru”.
.....
Nové řady napájecích zdrojů firmy CELLEVIA POWER
Poznejte nové, speciální řady napájecích zdrojů firmy CELLEVIA POWER, které obohatily nabídku TME:
.....
Nové řady napájecích zdrojů firmy CELLEVIA POWER
Spínače pro elektrické nářadí BLDC firmy OMRON OCB
Spínače pro elektrické nářadí BLDC firmy OMRON OCB
V nabídce TME se objevily spínače C3AW-1A-8F výrobce OMRON OCB. Jsou vybaveny kontaktem hlavního napájení, kontaktem volby směru otáčení a potenciometrem regulace rychlosti otáčení. Tvarování do podoby spouště zajišťuje ergonomii při práci. Spínače mají elektrické vývody v podobě 8žilového plochého kabelu a pracovní napětí je 42V DC.
.....
Kabely PrimeLine S/FTP Cat 7a firmy Logilink
Firma Logilink vyrábí kabely řady PrimeLine vyhovující evropským normám ISO IEC 61156. Jsou skvělým řešením pro strukturovanou kabeláž. Nacházejí uplatnění v ethernetových aplikacích (IEEE 802.3), vyžadujících přenos rychlostí až 10Gb/s.
.....
Kabely PrimeLine S/FTP Cat 7a firmy Logilink
Fotodioda PIN - čidlo světla firmy VISHAY
Fotodioda PIN - čidlo světla firmy VISHAY
TEMD6010FX01 je světelný sensor, založený na PIN fotodiodě, umístěný v miniaturním, čirém pouzdru velikosti 1206, určeném k povrchové montáži.
.....
Nová řada motorků DC High Power firmy POLOLU
V nabídce TME je dostupná řada 25D HP motorků amerického výrobce POLOLU. Motorky s velkým výkonem jsou přizpůsobeny k práci s maximálním napětím 12V (450mA při nezatíženém motorku a 5,6A při zablokování hřídele).
.....
Nová řada motorků DC High Power firmy POLOLU
Polovodičová relé řady SO9
Polovodičová relé řady SO9
V nabídce TME se objevila polovodičová relé firmy CELDUC z řady SO9. Relé SO9 jsou určena pro odporovou zátěž. K nejdůležitějším vlastnostem řady SO9 patří ochrana proti přepětí a omezení vstupního proudu na 13 mA a také ukazatel vybavení (dioda LED).
.....
Axiální ventilátor SUNON PMD2412PMB1A
TME jako jeden z největších distributorů elektronických součástek v Evropě má ve své nabídce široký sortiment výrobků firmy SUNON.
.....
Axiální ventilátor SUNON PMD2412PMB1A
Zajímavé videa


Arduino LED filament clock


How Intel Makes Chips: Concept to Customer


Ghostbuster's Theme on eight floppy drives


Darude - Sandstorm on Eight Floppy Drives


HDD and Floppy Music: Nirvana - Smells Like Teen Spirit
Firma týdne

Durakool
Adresář


Durakool


KEMET


INTEL


CODICO


akYtec GmbH


Future Electronics


Foremost Electronics


Littelfuse


Mouser Electronics


RUTRONIK


Infineon Technologies AG


TTI, Inc.


ANRITSU


Power Integrations


AXIOMTEK


TDK Corporation


VISHAY


STMicroelectronics


Texas Instruments


Advantech


Microchip Technology Inc.


Molex, LLC


ON Semiconductor


NeoPhotonics


Murata Manufacturing Co.,


NEXPERIA


FARNELL


ICP Deutschland GmbH


SEMTECH


Yamaichi Electronics USA Inc.
Kalendář
PCIM Europe, Nuremberg, 28.7.-30.7.2020
SMTconnect 2020, Nuremberg, 28.7.-30.7..2020
IMTS2020, 14.9.-19.9.2020, Chicago, IL
NEPCON Nagoya, Japan, 21.10.-23.10.2020
SPS 2020, Nuremberg, 24.11.-26.11.2020
NEPCON Japan, Tokio, 20.1.-22.1.2021
ISE 2021, Barcelona, Spain, 2.2.-5.2.2021
DistribuTECH, 9.2.-11.2.2021, San Diego, CA
DistribuTECH, 25.1.-27.1.2022, Dallas, TX
DistribuTECH, 7.2.-9.2.2023, San Diego, CA
DistribuTECH, 23.1.-25.1.2024, Indianapolis, IN
DistribuTECH, 11.2.-13.2.2025, Dallas, TX
Interesting video
The ISS Design Challenge ...
Interesting video
Mouser Electronics Warehouse Tour with Grant Imahara
naše portály dle jazyka:

česko/slovenská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ

anglická jazyková verze:
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.COMPONENTS.ONLINE

polská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL

ruská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU
naše portály dle zaměření:

ELEKTRONIKA.ONLINE :
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru

ELEKTRONIK-INFO:
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU

COMPONENTS:
WWW.COMPONENTS.ONLINE
  kontakt:

MALUTKI media s.r.o.
Těrlická 475/22
735 35 Horní Suchá
tel. 00420-603531605
e-mail: info@malutki-media.comAll trademarks are the property of their respective owners.
ISSN 1801-3813