HomePage
Elektronické součástky
Embedded
Automatizace průmyslu
Bezpečnost
Měřicí technika
Nářadí a pomůcky
Elektromobilita
Solární energie
Osvětlení
Zaměstnání
Veletrhy, výstavy, akce
Zajímavé videa
Různé
AR236.B a AR232.B
 
Bezdrátové záznamníky AR236.B a AR232.B
JZ-500 a JZ-500-C
 
Kabely JZ-500 a JZ-500-C černé barvy fir
HF41F
 
Subminiaturní výkonová relé řady HF41F f
GT-900B
 
Kufříkové sady nářadí firmy GOLDTOOL
Intel® Neural Compute Stick 2
 
Společnost RS Components oznámila prodej
MC4
 
Sady solárních konektorů MC4
WIHA-SB24670
 
Vícefunkční LED svítilna značky WIHA
G2RV-SR
 
Reléové moduly rozhraní OMRON řady G2RV-
LUP-20-LED
 
Stolní lupa LUP-20-LED-SMD
AQZ202
 
Relé PhotoMOS s vysokým výkonem: nové ty

Momentové klíče

Momentové klíče

Momentové klíče jsou základním nářadím zajišťujícím bezpečnost a správnost montáže šroubových spojů. Podívejme se blíže na princip jejich funkce a široký výběr tohoto nářadí na trhu.

Z tohoto článku se dozvíte: Co je momentový klíč

Momentový klíč je nářadí určené k utahování a řidčeji k povolování šroubových spojů (šroubů a matic) přesně definovanou silou, přesněji řečeno – momentem síly. Utahování spojů s definovaným momentem síly je neobyčejně důležité v průběhu montáže zařízení, jak i při servisu. Jedná-li se o moment síly, jaký se volí pro utahování spoje, vždy je třeba se řídit doporučením konstruktéra.

Moment síly (angl. torque) je vektorový součin síly působící na páku a délky této páky. Tato hodnota se vyjadřuje v newtonmetrech (Nm). Označuje to, že pokud utahujeme šroub klíčem délky 0,5 metru, na který působíme silou 100 newtonů, je moment síly utahující závit 50 newtonmetrů. Ve Velké Británii a Spojených státech se pro vyjadřování momentu síly používají jiné jednotky – libra síly krát stopa (ft lb) – 1 Nm zhruba odpovídá 0,738 ft lb.

Moment, jakým se dotahují šroubové spoje, má vliv na sílu, kterou tyto prvky působí na celou konstrukci. Pro porozumění, proč je moment síly, používaný pro dotahování šroubů důležitý, je třeba rozumět, jak vůbec funguje mechanika závitu a jeho utahování. Šroub lze v podstatě srovnat s pružinou. Čím více je přitažená, tím více se roztahuje a větší silou stlačuje šroubované prvky. Při dotahování šroubu se šroub roztahuje proporcionálně k působícímu momentu síly, ale nemůže se roztahovat do nekonečna – tak tak obyčejná pružina. Dojde-li k překročení jisté meze (související s mezí pružnosti kovu), zůstane pružina roztažená natrvalo. Podobně je to se šroubem.

Šroub, který zůstane trvale roztažený v důsledku příliš velkého přitažení, nevyvine příslušnou sílu přítlaku a pravděpodobně povede k poškození zařízení – buď z důvodu uvolnění se (např. vlivem vibrací) nebo zlomení deformovaného šroubu. Takový šroub již nenabude původní tvar, tedy jeho uvolnění a opětovné utažení není bezpečné řešení.

Aby byl šroub správně utažen, je nutno na něj působit správným momentem síly. Pro měření tohoto momentu je právě potřebný momentový klíč. Volba optimálního utahovacího momentu zajišťuje:

  • Šroubový spoj bude držet silou větší, než je největší ze sil, které se snaží jej oddělit.
  • Šroub bude dotažen optimální silou a tak zůstane – nebude se v čase uvolňovat nebo dotahovat.
  • Šroub lze mnohokrát uvolňovat a dotahovat bez zhoršení kvality spojení.

Je nutno znát velikost momentu, jakým má být daný spoj dotažen. Tento moment závisí mj. na materiálu, z jakého jsou díly vyrobeny, velikosti a stoupání závitu a konkrétní aplikaci.

Není-li závitový spoj dostatečně pevně dotažen, může se dále uvolnit např. vlivem vibrací nebo pohybu prvků. Dále pak, je-li spoj dotažen příliš velkou silou, materiál závitu se natahuje a může se oslabit a nakonec poškodit. Může to způsobit stálé změny tvaru závitových prvků a nakonec je způsobit nepoužitelnými. Šrouby, které byly dotaženy momentem větším, než je doporučeno, je nutno vyměnit za nové.

Jak příliš velké, tak i slabé dotažení šroubu může způsobit poruchu. Je důležité dotahovat každý šroub nebo matici hodnotou zadanou výrobcem. Nářadím, které umožňuje nastavit danou velikost točivého momentu, je momentový klíč. Správně zkalibrovaný momentový klíč zvyšuje bezpečnost a spolehlivost každého kritického závitového spoje.

Jaké jsou druhy momentových klíčů?

Momentový klíč funguje většinu doby své práce jako obyčejný klíč. Pouze v okamžiku, kdy dochází k dosažení nastaveného momentu, spouští se mechanismus klíče. Způsobí, že klíč nejde přetáhnout větším momentem, než je nastavený. Na trhu je nyní mnoho druhů momentových klíčů s různým mechanismem fungování. Jedním z nejběžnějších je tzv. cvakací klíč. Tento druh klíče je vybaven speciální cvakací západkou (táhlem), která znemožňuje další přetažení klíče po dosažení nastaveného momentu. Svou funkcí trochu připomíná klíč s ráčnou, který se točí pouze na jednu stranu. Momentový klíč bude podobně cvakat po překročení nastaveného momentu.

Na trhu jsou dostupné také momentové klíče jiného typu, např. zalamovací klíče. Mechanismus těchto klíčů funguje tak, že po dosažení nastaveného momentu se horní část nářadí „zalomí“ o asi 20 stupňů a tím signalizuje dosažení nastaveného momentu.

Samostatnou skupinou momentových klíčů jsou nářadí vybavená siloměrem, ale bez omezovače momentu. Takový výrobek udává, s jakou hodnotou momentu síly právě dotahujeme šroub nebo matici. V této kategorii nalezneme jednoduché výchylné klíče a klíče s ukazatelem, ale také složité elektronické klíče, které jsou často vybaveny počítačovým rozhraním a pamětí, což umožňuje alespoň logovat počty a moment dotahovaných spojů během dne.

Použití momentových klíčů

Momentové klíče se používají v mnoha odvětvích průmyslu – všude tam, kde je nutné dotahování prvků přesně definovaným momentem síly. Základním použitím momentového klíče je mechanika – používá se autoopravnách a dalších místech tohoto typu, ve kterých je nutné sešroubování mechanických díků přesným způsobem. Není to však jediná aplikace momentových klíčů. Toto nářadí se používá stejně často v různých odvětvích elektroniky a energetiky.

Častým použitím momentových klíčů je šroubování precizních koaxiálních konektorů ve vysokofrekvenčních systémech. Konektory typu N, SC, SMA, SMC, SSMA SSMC nebo TNC vyžadují dotažení příslušným momentem, aby bylo dosaženo katalogové impedance a nízkých ztrát. Navíc šroubování konektorů tohoto typu příslušným momentem zaručuje, že se konektor nepoškodí a bude možné jej mnohokrát spojovat a rozpojovat bez zhoršení elektrických parametrů. Jiným použitím momentových klíčů je sešroubovávání energetických přípojnic. Jejich použití zajišťuje optimální kontakt a nízký odpor spojů těchto prvků.

Klíče tohoto typu se však používají nejen v mechanice či elektronice. Existují momentové klíče pro tak netypické aplikace jako je... stomatologie – je nutný pro zašroubování zubních implantátů definovaným momentem, aby dokonale zapadl do lidského těla.

Přesnost funkce momentových klíčů, nezávisle na aplikaci, regulují přísné průmyslové normy. Nejdůležitější, které jsou uznávané v naší zemi, jsou normy:

Jak vybrat momentový klíč pro vlastní dílnu?

Na trhu je dostupných mnoho typů momentových klíčů. Nejčastěji se používají:

  • Výchylné klíče – vybavené dlouhým ukazatelem, probíhajícím od hlavice klíče podél jeho rukojeti. V okamžiku, kdy začínáme na klíč působit silou, se začne jeho rukojeť vlivem momentu síly trochu vychylovat. Ukazatel ale v témže okamžiku zůstane nehybný a začne se přemisťovat po stupnici umístěné na rukojeti a ukazovat na ní moment síly, kterým právě působíme na šroub. Tyto klíče vyžadují preciznost a zručnost obsluhy, jelikož další pohyb automaticky neblokují. Uživatel musí sledovat indikaci siloměru a přestat utahovat v okamžiku, kdy ukazatel ukáže příslušný moment síly.

  • Klíče s kulatou stupnicí – jsou zjednodušenou verzí výchylných klíčů. Mají na rukojeti kulatou stupnici s ukazatelem, který ukazuje aktuální moment síly. Obsluhují se jednodušeji než výchylné klíče, protože nemají vnější pohyblivé prvky – všechny mechanismy tohoto klíče jsou ukryty v krytu.

  • Cvakací klíče – jsou nejpopulárnějším typem momentových klíčů na trhu. Na rozdíl od dvou výše uvedených typů umožňují nastavení maximálního momentu síly, s jakým má být spoj dotahován. Za tím účelem stačí pootočit dolní část rukojeti klíče tak, aby byl na stupnici nad rukojetí nastaven potřebný moment síly. Následně se rukojeť zajistí šroubem, aby se při práci nepohnula.

Z těchto tří typů jsou výchylné klíče nejnáročnější k obsluze, ale současně nabízejí nejvyšší preciznost, kterou převyšují pouze velmi drahé elektronické klíče. Cvakací klíče jsou o něco méně přesné, ačkoliv stačí pro většinu aplikací, zvláště vezmeme-li v úvahu, jak snadné je nastavení cvakacího momentového klíče. Pro většinu aplikací je nejlepší vybrat tento druh nářadí.

Základním parametrem momentového klíče je moment nebo rozsah momentů, s jakým lze šrouby utahovat. Momentové klíče jsou dostupné s nastavením v rozsahu od 2,5 Nm do 25 Nm do rozsahu od 80 Nm do 400 Nm. Firma WERA nabízí klíče pokrývající celý tento rozsah, díky čemu lze snadno vybrat klíč pro každé použití.

Užitečná příslušenství momentových klíčů

Momentové klíče jsou vybaveny standardními koncovkami pro hlavice s dutinami 1/2”, 2/8” a 1/4” (v závislosti na velikosti a rozsahu momentu). K těmto klíčům se hodí standardní příslušenství s dutinami, jako jsou klouby nebo prodloužení.

2019072003 / 26.07.2019 / Nářadí a pomůcky / TME Czech Republic s.r.o. /

Zesílené vodiče FLRYW-B firmy BQ Cable
Zesílené vodiče FLRYW-B firmy BQ Cable
Vodiče FLRYW-B jsou vylepšenou verzí vodičů FLRY-B výrobce BQ CABLE. Díky použití zesílené izolace jsou tyto vodiče schopny pracovat při vyšší teplotě až do 125°C, přičemž zachovávají všechny vlastnosti vodičů FLRY-B.
.....
Programovatelné diody LED RGB firmy LITEON
Programovatelné diody LED RGB, které nabízí firma LITEON, jsou sloučením integrovaného driveru LED se strukturami emitujícími světlo RGB do jednoho miniaturního pouzdra. Díky této konstrukci dochází ke kompletní změně filosofie řízení takové diody RGB.
.....
Programovatelné diody LED RGB firmy LITEON
Kompaktní napájecí zdroje do krabice firmy ESPE řady LPB
Kompaktní napájecí zdroje do krabice firmy ESPE řady LPB
Napájecí zdroje výrobce ESPE řady LPB jsou nevelké 12wattové napájecí zdroje pro LED osvětlení. Konstrukce je založena na vysoce kvalitních elektronických komponentách, umožňujících dlouhodobý provoz prakticky v každých podmínkách. Napájecí zdroje se vyznačují vysokou spolehlivostí, jelikož jsou vybaveny celou řadou nezbytných ochran před přetížením, přehřátím, vzrůstem napětí a zkratem.
.....
Pájecí stanice JBC-NASE-2C firmy JBC TOOLS
Pájecí stanice JBC-NASE-2C firmy JBC TOOLS je skvělé řešení pro pájení SMD součástek a dalších miniaturních komponent a obvodů vyžadujících vysokou preciznost. Stanice pracuje na základě nejúčinnějšího pájecího systému firmy JBC TOOLS (The Most Efficient Soldering System) – umožňuje dosáhnout teploty hrotu 350 °C za pouhé 2 sekundy - a inteligentního režimu hibernace (Intelligent Heat Management) – automatické vypnutí napájení páječky v okamžiku, kdy zjistí, že páječka byla položena do stojánku.
.....
Pájecí stanice JBC-NASE-2C firmy JBC TOOLS
Jednopólové silikonové konektory Jiffy Splice
Jednopólové silikonové konektory Jiffy Splice
Jiffy Splice firmy TE Connectivity jsou výjimečnou alternativou pro stálá spojení, která se snadno obsluhují. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitního silikonového elastomeru, podobně jak těsnění a kroužky DEUTSCH. Těleso Jiffy Splice chrání pár kontaktů v kompaktní jednotce, těsné pro prostředí, která je odolná vůči působení paliv, olejů a kapalin. Díky dvěma velikostem (pro kontakty velikosti 16 a 12) lze upevnit vodiče od průřezu 0,5 do 2,5 mm2 (20 až 12AWG).
.....
Modul IoT SPB228-D-2 firmy H&D Wireless
SPB228-D-2 je modul pro bezdrátovou komunikaci v sítích WiFi a Bluetooth, určený pro průmyslové aplikace. Jeho důležitou vlastností je souběžný nebo zcela nezávislý provoz ve standardech WiFi a Bluetooth a možnost přenosu ve dvou kmitočtových pásmech: 2,4 GHz a 5 GHz (modul má implementované dva anténní konektory typu MHF-4). SPB228-D-2 se vyznačuje velkým počtem sériových komunikačních rozhraní, které usnadňují jeho integraci do cílové aplikace.
.....
Modul IoT SPB228-D-2 firmy H&D Wireless
Nová řada ZD – modulových krabiček na lištu DIN od firmy KRADEX
Nová řada ZD – modulových krabiček na lištu DIN od firmy KRADEX
Řada ZD je založena na moderní konstrukci výměnných krytek svorek, umožňující snadnější přizpůsobení různorodým požadavkům použitým uvnitř elektroniky. Krabičky firmy KRADEX mají ochranu před vypadnutím bez dodatečných kovových prvků. Krabička se montuje na lištu pomocí západek, které zajišťují snadné nasunutí a vysunutí krabičky.
.....
Elektromagnetická relé Omron řady G2R
Relé OMRON z oblíbené řady pro obecné použití G2R mohou spínat proud 10 A v jednopólové konfiguraci a 5 A v dvoupólové. Spolehlivá konstrukce zajišťuje dielektrickou pevnost 5000 V mezi cívkou a kontakty a odolnost vůči impulsu 10000 V.
.....
Elektromagnetická relé Omron řady G2R
Jakou páječku vybrat?
Jakou páječku vybrat?
Páječka je ruční nástroj sloužící k pájení, tj. trvalému spojování dvou kovových předmětů pomocí jiného kovu (pájky), který je charakteristický nižší teplotou tavení než spojované součástky. Pájení je základní metoda montáže elektronických součástek na plošných spojích.
.....
TME navázalo obchodní kontakty s firmou RADER
TME navázalo obchodní kontakty s firmou RADER – specialistou v oblasti vysoce kvalitních koleček a sad koleček pro zařízení pro přepravu v interiéru.
.....
TME navázalo obchodní kontakty s firmou RADER
Skvělý výsledek Iron Warriors na závodech Educ Eco Valenciennes 2019
Skvělý výsledek Iron Warriors na závodech Educ Eco Valenciennes 2019
Ve dnech 16. - 18. 5. 2019 se kolektiv Iron Warriors zúčastnil závodů Educ Eco ve Francii. Turnaj se konal na dráze Toyoty.
.....
Momentové klíče
Momentové klíče jsou základním nářadím zajišťujícím bezpečnost a správnost montáže šroubových spojů. Podívejme se blíže na princip jejich funkce a široký výběr tohoto nářadí na trhu.
.....
Momentové klíče
Tiché laboratorní napájecí zdroje firmy Manson
Tiché laboratorní napájecí zdroje firmy Manson
Vícekanálové spínané napájecí zdroje firmy MANSON zajišťují vysoký komfort práce. Mají jasný, čitelný displej. Konvekční chlazení, které je u nich použito, vyeliminovalo potřebu montáže ventilátoru, proto jsou velmi tiché. Řada vestavěných ochran (včetně tepelné) zároveň značně zvyšuje bezpečnost napájecích zdrojů samotných a obvodů, které jsou k nim připojeny
.....
Kolektiv studentů z Vratislavské technické univerzity na závodech Spaceport America Cup 2019
Ve dnech 18. - 22. 6. se kolektiv studentů z vědeckého kroužku PWr in Space zúčastnil 14. ročníku závodů Spaceport America Cup 2019, které pořádá Experimental Sounding Rocket Association (ESRA) v Novém Mexiku.
.....
Kolektiv studentů z Vratislavské technické univerzity na závodech Spaceport America Cup 2019
Zásuvka autozapalovače s krytkou firmy SCI
Zásuvka autozapalovače s krytkou firmy SCI
TME rozšířilo svou nabídku o zásuvku autozapalovače s krytkou firmy SCI.
.....
Vysoce kvalitní konektory RCA firmy DELTRON
V nabídce TME jsou dostupné vysoce kvalitní konektory RCA, které vyrábí firma DELTRON. Kryt je vyroben velmi pevného a odolného acetalu (POM). Kontakty jsou mosazné, pokryté vrstvou stříbra (střední kontakt) a niklu (kostra).
.....
Vysoce kvalitní konektory RCA firmy DELTRON
Univerzální reproduktor firmy VISATON
Univerzální reproduktor firmy VISATON
V široké nabídce TME najdeme mnoho výrobků firmy VISATON, která je ceněným dodavatelem vysoce kvalitních reproduktorů známých po celém světě.
.....
Bezpečnostní světelné závory firmy PANASONIC
V nabídce TME se objevily bezpečnostní světelné závory z nejnovější řady SF4D firmy PANASONIC. Výrobky z řady SF4D mají standardní výšku od 15cm do 191cm a nový, masivnější hliníkový kryt v porovnání s předchozí řadou SF4B. Zajišťuje tuhost a odolnost při kontaktu s jinými objekty. Navíc je řada SF4D rozšířená o řadu nových funkcí ve srovnání s předchůdcem.
.....
Bezpečnostní světelné závory firmy PANASONIC
Firma týdne

TE Connectivity
Adresář


TE Connectivity


akYtec GmbH


SOS electronic s.r.o.


MARVELL


Taiwan Semiconductor


ROHM Semiconductor


ČEZ a.s.


Pickering Interfaces Ltd


Foremost Electronics


RS Components Sp. z o.o.


SECTRON


Willow Technologies


ABB


ACS Motion Control


Visual Communications Company, LLC


LASER COMPONENTS


TME Czech Republic s.r.o.


Hradil Spezialkabel GmbH


Sonderhoff Holding GmbH


Radio Frequency Systems


Siemens


Pico Technology


LEM


AERCO


MENCOM


Analog Devices


HIROSE ELECTRIC CO., LTD


PANDUIT


GaN Systems


IPETRONIK
Kalendář
DistribuTECH, 28.1.-30.1.2020, San Antonio, TX
IMTS2020, 14.9.-19.9.2020, Chicago, IL
ISE 2021, Barcelona, Spain, 2.2.-5.2.2021
DistribuTECH, 9.2.-11.2.2021, San Diego, CA
DistribuTECH, 25.1.-27.1.2022, Dallas, TX
DistribuTECH, 7.2.-9.2.2023, San Diego, CA
DistribuTECH, 23.1.-25.1.2024, Indianapolis, IN
DistribuTECH, 11.2.-13.2.2025, Dallas, TX
Interesting video
The ISS Design Challenge ...
Interesting video
Mouser Electronics Warehouse Tour with Grant Imahara
naše portály dle jazyka:

česko/slovenská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ

anglická jazyková verze:
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.COMPONENTS.ONLINE

polská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL

ruská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU
naše portály dle zaměření:

ELEKTRONIKA.ONLINE :
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru

ELEKTRONIK-INFO:
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU

COMPONENTS:
WWW.COMPONENTS.ONLINE
  kontakt:

MALUTKI media s.r.o.
Těrlická 475/22
735 35 Horní Suchá
tel. 00420-603531605
e-mail: info@malutki-media.comAll trademarks are the property of their respective owners.
ISSN 1801-3813